Svensk midsommar: "Smällande segel och stånkande bussar och frasande björkar och viftande klänningar och sprängfylld denim och glitterhav och måsskrin", som Ulf Lundell skriver i romanen Kyssen. Och så förstås: Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Aalborg Jubileums Akvavit Original, Skärgårdssnapsar, Reimersholms sommargylling, Östgöta Sädes Brännvin, Aalborg snapsar, Herrgårds aquavit… Vem kan tänka sig en midsommar utan svensk snaps?

Den borgerliga regeringen ska nu sälja Vin & Sprit. Om bolaget säljs direkt till en global konkurrent kan det i princip läggas ner. Spriten kan tillverkas var som helst och köparen har redan en egen säljkår. Kapitalet söker efter bästa möjliga avkastning och om man får det genom att verka på annat håll kommer man att söka sig dit. Det enda viktiga är varumärkena, de stora varumärkena. I det här fallet Absolut Vodka.

Att producera Hallands Fläder och Reimersholms sommargylling är inte motiverat för ett internationellt företag eftersom försäljningen är koncentrerad kring en enda obegriplig sommartradition i ett litet land, långt uppe i norr. Kräftor kräva alltså dessa drycker i svensk ägo. Annars riskerar de att försvinna. Investor har i kombination med EQT som enda svenska aktör lagt bud på Vin & Sprit. Men riskkapitalbolag har som affärsidé att sälja bolag vidare med vinst inom ett par år och vad händer då med Hallands Fläder?

Sverige måste utvecklas genom globaliseringen, inte trots globaliseringen. Men att bejaka globaliseringen är inte samma sak som att sälja ut Sverige till utlandet. Ett svenskt statsråd bör vara nationalistiskt i bemärkelsen att det är statsrådets uppgift att tillvarata Sveriges intressen. Regeringens utförsäljningar riskerar att göra Sverige till en dotterbolagsekonomi: Ett land där vi producerar åt företag som ägs av någon som inte bor här. I relation till sådana framtidsfrågor kan oron över Hallands Fläder tyckas futtig. Men tillsammans med färskpotatis och sill uppställd på ett vingligt långbord är snapsen så mycket mer än bara en produkt.

Snapsen är en symbol för ett Landsbygdssverige som har försvunnit. Den är en del av vår historia. Kapitalet kommer aldrig krydda med johannesört för det kommer inte att vara lönsamt. Men att något inte är lönsamt behöver inte betyda att det inte kan vara värt att bevara. Ekonomen och historikern Edward Luttwak har konstaterat är det mesta av värde är ineffektivt: kärlek, familj, gemenskap, kultur, gamla vanor och bekväma skor. I den bemärkelsen berör snapsens framtid en större politisk fråga om behovet av att tillåta fler logiker i samhället än marknadens.

Upp till kamp för Hallands Fläder!