Vladan Lausevic

Europadebatt Det nya, unga gräsrotspartiet Volt tar hjälp av USA:s partistruktur för att bli ett verkligt federalt parti för hela Europa, skriver Vladan Lausevic (L).

Volt, ett nytt progressivt parti grundat av unga människor genom crowdfunding, tar fart i Europa. Partiet som nyligen har passerat 1000 medlemmar har som mål att ställa upp under Europaparlamentsvalet 2019.

Visioner, optimism och värderingsstyrd politik är centralpunkter i den unga rörelsen som vill att fler människor i Europa ska känna sig inspirerade och delaktiga i politiken genom innovativa förslag och positiva berättelser.

Sedan tidigare har Europeiska unionen problem med demokratisk legitimitet och underskott. Ett sätt att hantera problemet har varit tillkomsten av paneuropeiska partier i Europaparlamentet. I vissa av dessa som Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa och Europeiska Socialdemokraters Parti finns även möjligheten för unga och vuxna medborgare att ha individuellt medlemskap. Men dessa partier fungerar mer som partigrupper där de nationella politiska partierna bestämmer i första hand om partigruppernas utveckling.

En annan utveckling som sker samtidigt är tillkomsten av renodlade europeiska partier som DIEM25 under ledning av Greklands förre detta finansminister Gianis Varoufakis.

Den senaste nykomlingen som ett europeiskt parti är Volt, startat främst av unga människor i åldern 18–30 år. Partiet grundar sig på idéer om gräsrotsaktivism, medborgarförankring, federalism med syfte att påverka Europas utveckling underifrån.

Socialt trygghet och jämställdhet är andra viktiga frågor där Volt önskar en politik som tryggar EU:s invånare ekonomiskt genom garanterad minimiinkomst vid fattigdom.

Tanken är att Volts partistruktur ska påminna om de amerikanska partierna som är representerade i hela USA och att den interna demokratin ska vara transparent genom interna val och medborgarföreslagna kandidater.

Bland partiets centrala värderingar finns frihet, rättvisa och hållbarhet. Volt vill föra visionär politik exempelvis genom främjandet av »smarta stater« med beslutsprocesser som underlättar för innovation och politiska experiment.

Social trygghet och jämställdhet är andra viktiga frågor där Volt önskar en politik som tryggar EU:s invånare ekonomiskt genom garanterad minimiinkomst vid fattigdom, samt där fler kvinnor får det bättre på sina arbetsplatser.

Rörande EU:s institutionella utveckling vill Volt integrera unionen mer så att till exempel Europaparlamentet blir medborgarnas främsta institution för lagförslag och demokrati.

Med sina idéer, värderingar och ambitioner är Volts mål att påverka Europas framtida utveckling.

Det återstår att se hur den unga rörelsen utvecklar sig internt och finansiellt och med tanke på de senaste årens kriser i unionen är det intressant med nya idéer om demokrati och politisk beslutsfattande. Inte minst att fler unga människor väljer att engagera sig i politiken för att kunna vara med och påverka.

Vladan Lausevic är liberal debattör medlem i Liberalerna, ALDE.