Undandraget stöd, orimliga krav och avgift för att få fly undan krig. I en ny rapport från Arena idé sågas på punkt efter punkt Tidöavtalets integrationspolitik som ineffektiv och dyr.

Var går gränsen för när något får kallas integrationspolitik? Rapporten Integrationens slut gör det brutalt tydligt att Tidöavtalet går rakt emot rådande forskning och beprövad erfarenhet.

Avtalet kommer med nya höga krav på självförsörjning och minskat stöd för flyktingar. Krav som kommer göra det omöjligt att hinna lära sig språket innan man måste stressa ut i arbetslivet. Det kan tyckas bra att människor får jobb. Men faktum är att det kan få rakt motsatt effekt.

Rapporten gör tydligt att det som funkar bäst är så kallade framtunga insatser. Satsa på utbildning och språk tidigt och mycket. Då kan de nyanlända faktisk bli redo för svensk arbetsmarknad. Istället för att i desperation jaga efter vilket jobb som helst kan de använda sina kompetenser. De kan fylla upp luckor i till exempel välfärden eller industrin.

Läxan Tidöpartierna vill lär ut, lita inte på staten, lita inte på Sverige 

Åtgärder som dessa är kortsiktigt dyrare. De kräver ekonomiska möjligheter för att faktiskt kunna studera. Det betalar sig dock i längden. Med utbildning och språk kan nyanlända ta stabila jobb som för in dem i samhället.

Som om de hårdare kraven inte var illa nog vill Kristersson och hans regering också försvåra möjligheten att arbeta under asylprocessen.

Tidöpolitiken kommer fånga de som flyr i ett limbo, fast på trånga boenden och i akut behov av pengar. De kommer inte kunna fokusera på att lära sig språket eller utbilda sig. Samtidigt minskas vägarna för att lagligt hitta arbete. Pengar behöver man dock fortfarande. Vad gör man då?

När man införde liknande åtgärder i Danmark vann en grupp, de kriminella. Åtgärder som dessa ledde till ökad brottslighet.

Läxan Tidöpartierna vill lär ut, lita inte på staten, lita inte på Sverige.

Det är inte integrationspolitik. Tidöpolitiken kommer tvinga hederliga människor som i desperation flytt undan Rysslands bomber och Irans förtryck in i utanförskap. Människor som förtjänar hjälp och respekt och som inget annat vill än att bli en del av den svenska gemenskapen.

Kristerssons Tidöavtal går på punkt efter punkt emot både vetenskap och erfarenheter. Det förespråkar politik som kommer splittra Sverige bara för att avskräcka människor från att be oss om hjälp. Det är dags att vända på trenden. De som kommer mer hit behöver mer stöd, inte mindre. Satsa på människor och låt dem växa istället för att utanförskapet gör det.

Det är integrationspolitik.

Lowe Smith Jonsson, är praktikant på Dagens Arena och går Aftonbladets ledarskrivutbildning