A-kassan har under den gångna mandatperioden varit rejält omdebatterad. Trots all kritik har kritikerna, framförallt LO och TCO, egentligen bara vunnit en strid på området. A-kassan är fortfarande frivillig. Det obligatorium som regeringen utlovade i sin första regeringsförklaring har uteblivit. I andra avseenden har organisationerna lyckats sämre. Ersättningstaket har inte höjts, a-kasseavgifterna har differentierats vilket slagit hårt mot kassor med hög arbetslöshet, arbetsvillkoret har skärpts och det har blivit tuffare villkor för deltidsarbetslösa.

Frågan är om fasthållandet vid principen om frivillighet är bästa sättet att få inflytande i den fortsatta politiska processen. Det finns flera frågor som kan och bör diskuteras öppet när det gäller arbetslöshetsförsäkringen; nivån och taket i ersättningen, inträdesvillkoren, avgifterna, kopplingen till lönebildningen och vad som krävs för att effektivisera administrationen.

Med tanke på de positioner de politiska partierna intagit i denna fråga är det orealistiskt att tro att fackförbunden på varje punkt kommer få som de vill. Då måste det prioriteras. Ett ensidigt fokus på att försäkringen ska vara frivillig har tveksam nytta. De argument som framförts mot ett obligatorium är inte några som inte skulle kunna hanteras inom ramen för allmän a-kassa.

I Öhmans a-kasseutredning som presenterades under förra mandatperioden visade han att det var möjligt att behålla fackliga a-kassor inom ramen för ett obligatoriskt system. Förslaget innebar dock att många unga med svag anknytning till arbetsmarknaden kunde tvingas att betala höga premier till a-kassan utan att för den skull få rätt till ersättning. Trösklarna för unga som skulle etablera sig på arbetsmarknaden blev därmed höga. Inom ramen för en större reformering av arbetslöshetsförsäkringen skulle ett obligatorium sannolikt kunna skapas utan att a-kassan ger orimliga marginaleffekter och dessutom innebära att de många unga som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkringen ges en bättre ekonomisk trygghet.

Om de fackliga organisationerna ska spela en viktig roll framöver på detta, för facket så viktiga område, är det dags att fundera på vilken strategi som ska väljas. Ett stelbent fasthållande vid etablerad ordning kan innebära att man tappar den möjlighet till påverkan som borde vara självklar.