Tomas Eriksson

debatt Nyligen öppnade Aida Hadžialić (S) för att sänka skatten i Region Stockholm. Det kan hindra en koalition med MP. Vill Socialdemokraterna förbättra välfärden eller vara mer moderater än Moderaterna? undrar Tomas Eriksson (MP), gruppledare Region Stockholm.

Inför en sjukvårdspolitik debatt i P4 förra veckan la det socialdemokratiska oppositionsregionrådet Aida Hadžialić ut texten på twitter om sin syn på politiken i Region Stockholm. Där öppnade hon upp för möjligheten att sänka skatten om Socialdemokraterna skulle få möjlighet att bilda majoritet efter valet.

Region Stockholm har visserligen landets högsta landstingsskatt, men ska vi kunna erbjuda människor välfärd i form av sjukvård och kollektivtrafik under de närmaste åren finns inget utrymme för skattesänkning.

Det är förstås enkelt att se syftet med utspelet. Genom att påstå att det finns utrymme att sänka skatten så kan Socialdemokraterna anklaga Moderaterna för att inte ha koll på ekonomin. Jag är visserligen den första att hålla med om att Region Stockholm knappast har styrts optimalt de senaste mandatperioderna. Under förra mandatperioden var Miljöpartiet och Socialdemokraterna drivande i kritiken mot kostnaderna för Nya Karolinska.

I nuvarande koalition har Miljöpartiet drivit att minska kostnaderna inom vårdvalen, samt kostnaderna för dyra lokaler och IT-projekt som äter pengar för sjukhusen. Men faktum är att behoven är så stora framförallt när det gäller primärvården och osäkerheten så stor för kollektivtrafiken att något utrymme för skattesänkningar knappast kan skådas.

Om Socialdemokraterna på allvar vill driva skattesänkning kommer vi därför få betydande problem att ingå i en sådan koalition.

Det andra syftet jag kan se med detta utspel kan naturligtvis tänkas vara att flirta med Liberalerna och Centerpartiet som Socialdemokraterna tydligt sagt att de vill samarbeta med tillsammans med Miljöpartiet efter valet. Från vår sida utesluter vi inte ett sådant samarbete utifrån vad valresultatet säger. Till skillnad från Socialdemokraterna kan vi även tänka oss att samarbeta med Vänsterpartiet.

Men både för oss och väljarna är det förstås viktigt att Socialdemokraterna tydligt markerar vilken politisk riktning de kommer att driva. För oss kommer vi i framtiden precis som nu prioritera att utifrån de ekonomiska förutsättningarna bygga ut välfärden. Miljöpartiet ser att vi behöver en grön omställning. Krisen har också visat att vad som är politiskt och ekonomiskt möjligt är betydligt större än tidigare. Vi behöver satsa oss ur krisen. Och den satsningen måste vara grön.

Om Socialdemokraterna på allvar vill driva skattesänkning kommer vi därför få betydande problem att ingå i en sådan koalition.

För min och Miljöpartiets sida har vi varit tydliga med att vårt motiv att ingå i blågrön majoritet har varit att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande och fortsätta kunna bygga ut kollektivtrafiken och minska regionens klimatutsläpp. När det gäller sjukvården har vi prioriterat psykiatri och att få kontroll på ekonomin.

På samma sätt bör nog Socialdemokraterna fundera på vilken deras syfte att vilja styra är. Är det att förbättra välfärden eller är det att vara bättre moderater än Moderaterna? Kommer vi behöva vara tydligt i vårt veto även mot Socialdemokraterna, precis som vi var mot Moderaterna, när det gällde upphandling av fler akutsjukhus? Jag tror att både vi och väljarna vill veta.

 

Tomas Eriksson (MP), gruppledare Region Stockholm