Foto: Steve Bidmead/Pixabay

Säkerhetspolitik Att Kristersson och Billström har möten med enbart män är varken demokratiskt eller konstruktivt. Det skriver företrädare för en rad socialdemokratiska kvinnoorganisationer. 

Den senaste tiden har Sverige bevittnat en oroande upprördhet bland muslimer på grund av koranbränningar och andra uttryck för kritik mot muslimers tro och lära. Situationen kräver konstruktiva och inkluderande samtal rörande säkerhetspolitiken – där alla röster, inklusive kvinnors, hörs och beaktas. Vi har noterat en brist på representation av kvinnor från förorten i dessa viktiga samtal. Det är dags att regeringen och Ulf Kristersson tar ansvar och ser till att kvinnorna inkluderas.

Jämställdhet och inkludering borde vara ledande principer i varje demokratiskt samhälle. Kvinnorna i förorten, särskilt muslimska kvinnor, borde ha rätt till samma möjligheter som män att vara delaktiga i beslutsfattandet och diskussioner om säkerhet och trygghet. Hittills har debatten om koranbränningarna dominerats av män som representerar olika muslimska församlingar. En skevhet som är ett oroväckande exempel på hur kvinnors röster ofta blir osynliga och bortglömda i samhällets mest brådskande frågor. Det är inte bara orättvist, det är också ineffektivt. Att exkludera kvinnorna från förorten från viktiga samtal innebär att vi går miste om kunskap och perspektiv som är avgörande för att hitta hållbara lösningar.

Att ignorera muslimska kvinnorna i förorten är en oacceptabel brist på jämställdhet och demokratisk representation.

 

Kvinnorna i förorten spelar en nyckelroll i sina samhällen. De står inför unika utmaningar, har en unik förståelse för de problem som påverkar deras familjer och deras närmiljö. De har ett betydande ansvar för att försörja sina familjer, hålla dem samman och uppfostra barnen i en miljö präglad av osäkerhet och kriminalitet. Erfarenheterna och insikterna hjälper till att utforma effektiva strategier för att hantera olika komplexa utmaningar och problem.

Om vi verkligen vill hitta långsiktiga lösningar på de utmaningar vi står inför, måste vi ta vara på alla medborgares perspektiv. Regeringen och Ulf Kristersson har ett stort ansvar för att säkerställa att alla medborgares rättigheter respekteras och att alla inkluderas i samhällets viktigaste beslutsprocesser. Att ignorera muslimska kvinnor i förorten är en oacceptabel brist på jämställdhet och demokratisk representation. 

För att inkludera muslimska kvinnor i förorten i samtalen om säkerhetspolitiken krävs konkreta åtgärder.

För det första måste regeringen aktivt söka upp och bjuda in kvinnorna till dessa samtal. Det kan innebära att skapa plattformar där deras röster kan höras, som lokala möten eller diskussionsgrupper. Det kan också innebära att tillhandahålla resurser och stöd för att hjälpa dem att delta aktivt.

För det andra måste vi skapa en kultur där kvinnors deltagande och ledarskap uppmuntras och stöds. Det innebär att bryta ner de strukturer och normer som har bidragit till att marginalisera dem och i stället aktivt främja deras rättigheter och möjligheter. Vi kan inte längre bortse från rösterna och erfarenheterna hos de kvinnor som drabbats hårt av dessa utmaningar

Men var är regeringens relationsbyggande, i inrikes- och utrikespolitiken, med de muslimska kvinnorna? Med anledning av koranbränningarna har ministrarna Billström och Kristersson mött företrädare för muslimska organisationer i Sverige. Utrikesminister Billström har sagt att ”etiketter har en tydlig tendens att skymma innehållet” och att feministisk utrikespolitik därför inte är aktuell. Men att ha möten med enbart män är varken demokratiskt eller konstruktivt. 

Vi kräver att regeringen och Ulf Kristersson tar ansvar för att muslimska kvinnor från förorten inkluderas i samtalen om säkerhetspolitiken. Först då kan vi tillsammans bygga ett mer rättvist samhälle där alla medborgares rättigheter och perspektiv respekteras och beaktas. Det är hög tid att inkludera kvinnorna – de är en del av lösningen.

Tara Twana, Ordförande S-kvinnor Stockholm stad 

Nimo Salih, Ordförande Järva kvinnoklubb 

Shuta BariOrdförande Hässelby kvinnoklubb

Maja Lundqvist, Ordförande unga s-kvinnor Rebella

Eva FagerhemOrdförande Hägersten kvinnoklubb 

Sonja GardefjordOrdförande Vasastan-Östermalm kvinnoklubb 

Maria Palme CasteliusOrdförande Södra kvinnoklubb 

Stara KhoramiOrdförande Skärholmen kvinnoklubb 

Galina MonsalvesOrdförande Norra Järva kvinnoklubb 

Elisabeth AntfolkOrdförande Alina kvinnoklubb 

Malin HammarströmOrdförande Älvsjö Herrängen kvinnoklubb 

Mila JärvelinOrdförande Avantgarde kvinnoklubb 

Mirja Räihä, Ordförande LO-kvinnoklubb 

Gerd Sjöberg GrandlundOrdförande Traneberg Ålsten Bromma kvinnoklubb