Joy Onyesoh, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Nigeria
Joy Onyesoh, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Nigeria

Våldet i Nigeria har eskalerat under flera år, men trots kvinnoaktivisters krav på handling har det konfliktförebyggande arbetet uteblivit – nu måste världens ledare skifta fokus, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

I lördags dog minst 50 personer i fyra nya sprängdåd i staden Maiduguri i norra Nigeria. Samma helg svor Boko Haram trohet till IS, den islamiska staten. En del tolkar det som ett desperat försök till PR av en pressad rörelse, andra som ett sätt att fylla på med vapen och resurser.

Boko Haram har plågat civilbefolkningen i norra Nigeria under flera år. Väpnade attacker, kidnappningar och självmordsbombare har lett till upp emot 10 000 döda bara under 2014. Flera självmordsbombare har varit unga flickor. Det har spekulerats om de är flickorna som kidnappades 2014. Antalet internflyktingar i landet nu är över 1,2 miljoner.

I februari släppte människorättsorganisationen Human Rights Watch sin årliga rapport. De menar att den oro och det våld som världen nu upplever beror på att länder inte respekterar mänskliga rättigheter, och att det skapat grogrund för extrema rörelser. Istället för att stärka mänskliga rättigheter i oroliga tider överges de.

I Nigeria har regeringen inte förmått bekämpa terroraktionerna. Systematiskt har samhällen slagits sönder. Vi som arbetar för fred har sett våldet eskalera.

Genom FN:s resolution 1325 har säkerhetsrådet slagit fast kvinnors rätt att delta i fredspolitiska beslut och processer. Det gäller även det konfliktförebyggande arbetet. Men exkluderingen av kvinnor och kvinnorättsorganisationer fortsätter. Förra året bjöd Storbritanniens dåvarande utrikesminister, William Hague, till ett möte i London om hur sexualiserat våld i konflikter ska stoppas.

Ministrar var överens om att kvinnors makt måste öka. Samtidigt, i en annan del av London, samlades ledare från Nigeria, Kamerun, Tchad, Niger med representanter från EU och USA för att diskutera hur Boko Haram ska stoppas. IKFF Nigeria arbetade hårt för att inkluderas på det mötet. Arrangörerna ansåg att kvinnor borde delta. Sedan hände det som nästan alltid händer; det ansågs inte ”lämpligt” att låta kvinnor från civilsamhället delta. Samma sak skedde i fredssamtalen om Syrien.

Nu måste världens ledare skifta fokus för att bygga fred. Stöd lokala initiativ, ofta under ledning av kvinnor och kvinnorättsrörelser, vägra fredsprocesser som exkluderar kvinnor. Vi måste på allvar förebygga väpnade konflikter istället för att reagera först när katastrofen är ett faktum, med militära medel.

Freden byggs underifrån, av de som påverkas. Dagens system med sena reaktioner kostar för mycket. Både i människoliv och i resurser.

Sverige, som har en omfattande handelsrelation till Nigeria, måste satsa på det konfliktförebyggande arbetet och stå upp för kvinnors rätt att påverka sin framtid. Följande punkter ska vara centrala:

–       Skifta fokus från militära medel till konfliktförebyggande arbete

–       Kvinnor måste vara en del av lösningen på alla nivåer, lokalt likväl som internationellt

–       Ge civil samhället resurser för att tidigt identifiera varningssignaler

–       Arbetet för mänskliga rättigheter måste vara brett och inkluderande

–       Vapenspridning måste motverkas – färre vapen minskar risken för att konflikter blir väpnade

Det nigerianska valet har skjutits fram till 28 mars. Regeringen har satt det som en deadline för att besegra terrorgruppen. Men i kampen mot våldet och för en hållbar fred, kan inte kvinnorättsaktivister längre uteslutas.

Joy Onyesoh, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Nigeria
Ylva Bergman, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Sverige