Bild: Tattooed JJ / Flickr

Regeringen hävdar att industrins tid är ute. Det är fel. Industrin har en stor tillväxt- och jobbpotential som fullt ut måste tas tillvara.

På fredag startar IF Metalls kongress. Det är ett utmärkt tillfälle att lyfta industrifrågorna. Regeringens passiva och negativa linje på området – illustrerad i statsministerns gravt felaktiga påstående om att industrijobben skulle vara ”basically gone” – måste nu ändras. Vi behöver en vassare industripolitik – i Sverige och hela EU. Industrin har en stor tillväxt- och jobbpotential som fullt ut måste tas tillvara.

Från regeringshåll hävdas att industrins tid är ute och att tjänstesektorn måste ta över. Resonemanget håller inte:

– Industrin har ett stort tjänsteinnehåll. De stora industriföretagen har massor av tjänsteföretag som sina underleverantörer. Det finns ingen motsättning mellan att stärka industrin och att utveckla tjänstesamhället. Det är snarare så att industrin bär upp tjänstesektorn.

– Många industriföretag är extremt kunskapsintensiva och därmed avgörande för den fortsatta kunskapsutvecklingen i samhället.

– Industrisektorn är en stabil ryggrad i samhällsekonomin. Under krisåren i Europa är det de starka industriländerna som klarat sig bäst.

Det rationella är alltså inte att klanka ner på industrin, utan att satsa på den. Vi vill därför se ett skarpt 10-punktsprogram för att stärka svensk och europeisk industri:

1. Höj ambitionsnivån. Den tydliga inriktningen i både Sverige och EU som helhet måste vara att utveckla industrisektorn så att den blir en större del av samhällsekonomin.

2. Öka investeringarna i infrastruktur. En effektiv infrastruktur är avgörande för att industriföretagen ska kunna fungera. Dessa investeringar har varit eftersatta under lång tid och måste trappas upp.

3. Öka FoU-satsningarna. För att de europeiska industriföretagen ska klara konkurrensen måste de hänga med i det globala kunskapsracet. Investeringarna i forskning och utveckling är idag för små.

4. Stärk utbildningssystemen. Industrin är beroende av kompetenta medarbetare. Även här måste Europa hänga med i kunskapsracet. De nedskärningar som ägt rum i flera EU-länder måste vändas till upprustningar.

5. Skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. De problem som uppstått under åren av högerstyre i Sverige och Europa måste åtgärdas. Det behövs bland annat ett socialt protokoll för att stärka de fackliga rättigheterna, regler om att huvudentreprenörer ansvarar för att underleverantörer agerar seriöst samt full respekt för kollektivavtal i offentlig upphandling.

6. Stärk arbetsmiljöarbetet. För att industriarbetsplatserna ska fungera bra måste de urholkningar av arbetsmiljöarbetet som gjorts i Sverige och andra EU-länder ersättas av offensiva satsningar.

7. Främja den gröna omställningen. Vid sidan av ambitiösa FoU-investeringar i ny miljöteknologi är bindande miljömål nödvändiga för driva industrin åt rätt håll. Detta måste kombineras med stabila planer för en trygg energiförsörjning.

8. Öka jämställdheten. Det behövs ett vassare jämställdhetsarbete, i samhället och på industriföretagen. Det är till exempel fel att kvinnor oftare ges enformiga arbetsuppgifter och har sämre chanser att göra karriär.

9. Utveckla den inre marknaden. Arbetet för en bättre fungerande 500-miljonersmarknad i EU måste fortsätta. Konsumentens rättigheter och möjligheter på hela den inre marknaden behöver stärkas. För företagen måste de gemensamma spelreglerna göras tydligare så att konkurrensvillkoren blir rättvisa.

10. Öka frihandeln. Slutförandet av alla pågående EU-förhandlingar om frihandelsavtal kan öka EU:s BNP med 2 procent och skapa många jobb – även i industrisektorn. Samtidigt måste villkoren i avtalen vara acceptabla – inte minst vad gäller demokrati, miljö och fackliga rättigheter.

Det är nu hög tid att börja se möjligheterna i industrin. Det finns massor att vinna på att ta tag i industripolitiken.

Ingrid Hanke, avdelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten
Carola Andersson, avdelningsordförande IF Metall Södra Västerbotten
Renate Almén, avdelningsordförande IF Metall Västra Gästrikland
Camilla Johansson, avdelningsordförande IF Metall Västra Skaraborg
Emma Åkesson, avdelningsordförande IF Metall Halland
Olle Ludvigsson (S), EU-parlamentariker och kandidat i EU-valet