Bild: Riksbanken.
Bild: Riksbanken.

Trots enorma behov höjs inte statsbidragen. Vi står inför en välfärdskris.

Förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen larmar om den extremt pressade situationen på grund av kostnadsökningar och underfinansieringen av välfärden. Flera kommuner och regioner har varnat för att vi står inför en välfärdskris om inget görs. Trots detta väljer SD och regeringen att inte höja statsbidragen. Det är en historisk miss i en ekonomisk kris av historiska mått. Hör inte regeringen skriken från välfärden?

Minst 23 miljarder behövs enligt Sveriges Kommuner och Regioner under 2023 för att behålla dagens standard på vård, skola och omsorg. I höstas avsatte regeringen 6 miljarder i generella statsbidrag och i vårbudgeten sköt man alltså till – ingenting alls.

Det är barnen, de ensamstående mammorna och fattigpensionärerna som är de stora förlorarna

Regeringen säger sig vilja prioritera gängen och de grova våldsbrotten. Samtidigt drar man undan mattan för allt det som vi vet förebygger kriminalitet och gäng: kompetent personal och vettiga barngrupper i förskolan, elevassistenter i skolan, rimliga klasstorlekar där lärare får möjlighet att se alla barn, fritidsverksamhet efter skolan, en proaktiv socialtjänst och en barn- och ungdomspsykiatri värd namnet.

Det är barnen, de ensamstående mammorna och fattigpensionärerna som är de stora förlorarna när skolor tvingas säga upp personal, när bussen slutar gå, när barngrupperna i förskolan blir större, när hemtjänsten monteras ned och köerna till vårdcentralen blir längre. Det är också alla de som arbetar i välfärdens kvinnodominerade yrken som kommer att få betala priset för nedskärningarna i form av ökad stress, färre kollegor och högre sjuktal.
S-kvinnor kommer inte tyst se på när regeringen med Sverigedemokraterna låter kvinnor och välfärden ta smällen i den ekonomiska krisen. Vi kräver krafttag för att återuppbygga välfärden, höja de transfereringar som halkat efter och inte minst stötta de ensamstående mammor som just nu får slita för att sätta mat på bordet till sig och sina barn.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Tara Twana, ordförande S-kvinnor Stockholm stad

Eva Fagerhem, ordförande Hägersten kvinnoklubb

Malin Hammarström, ordförande Älvsjö Herränge kvinnoklubb

Nimo Salah, ordförande Järva kvinnoklubb

Maja Lundqvist, ordförande Rebella kvinnoklubb

Sonja Gardefjord, ordförande Vasastan-Östermalm kvinnoklubb

Maria Palme Castelius, ordförande Södra kvinnoklubb

Mila Järvelin, ordförande Avantgarde kvinnoklubb

Mia Andersson Wikholm, ordförande Allmänna kvinnoklubb

Jamila Hassankhali, ordförande Skärholmen kvinnoklubb

Lisa Carlsson, ordförande Vällingby kvinnoklubb

Elisabeth Antfolk, ordförande Alina kvinnoklubb

Shuta Bari, ordförande Hässelby kvinnoklubb