Ledare Högerns tankesmedjor är tio gånger rikare än vänsterns. Pengarna används både till att anlita akademiker och att svartmåla socialdemokratiska politiker.

Tankesmedjor som är finansierade av Svenskt Näringsliv eller andra företagsintressen har nästan tio gånger så mycket pengar som progressiva eller fackligt anknutna tankesmedjor. Detta visar Sverker Lindström i en nyskriven rapport.

Bland aktörerna till vänster finns bland annat Arenagruppen med Arena Idé och Arena Opinion som givit ut Lindströms rapport. Men musklerna är svaga jämfört med krafterna till höger där många av tankesmedjorna är finansierade och/eller styrda av Svenskt Näringsliv. Hit hör bland annat Stiftelsen Fritt Näringsliv, Timbro, Frivärld, Näringslivets Medieinstitut, Institutet för Näringslivsforskning, Centrum för rättvisa, European Centre for International Politicial Economy, European Centre for Entrepreneurship and Political Reform samt Environment and Public Health Institute.

Ett mönster är att den grova retoriken sker i det fördolda 

Svenskt Näringsliv satsar inte bara mycket pengar utan vill också formulera agendan. Ett exempel på upplägg är Stiftelsen Fritt Näringsliv, som grundades 2003 och försågs med ett startkapital på 319,5 miljoner kronor. Stiftelsen finansierar bland annat Timbro, Frivärld och Stureakademin. I stadgarna står att ordföranden och minst tre ledamöter i styrelsen ska utses av Svenskt Näringsliv.

Den samlade bilden är att Svenskt Näringsliv för ut sitt budskap i ytterst olika förpackningar. En vanlig form är att anlita akademiska forskare som kommit fram till slutsatser som ligger i linje med Svenskt Näringsliv. Inte sällan blir dessa akademiker så småningom anställda av tankesmedjorna. I flera rapporter, bland annat utgivna av Svenskt Näringsliv, har den ”oberoende forskaren” Gabriel Heller Sahlgren Från London School of Economics, försvarat marknadiseringen av skolan. Sedan en tid tillbaka är han inte bara knuten till Institutet för Näringslivsforskning utan är också med och driver den näringslivsfinansierade tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR). ECEPR förordar exempelvis en ny syn på bankerna, där fokus ”inte bör ligga på reglering och beskattning” utan på samarbetet mellan bankerna och näringslivet.

En annan del av näringslivets opinionsbildning består av mer grovkornig propaganda. Inför förra valet avslöjade tidningen ETC att Svenskt Näringsliv investerat miljontals kronor för att sprida hatiska bilder på socialdemokratiska företrädare på sociala medier. Ett exempel är en bild där Margot Wallström sitter i knät på Putin och viftar med en sovjetisk flagga.

Ett mönster är att den grova retoriken sker i det fördolda. I en artikel som nyligen publicerades av ETC granskas Näringslivets mediaservice, ett organ som sällan nämns, men som enligt tidningen specialiserats sig på att sprida nedsättande budskap om socialdemokratiska politiker. Även Sverker Lindström skriver om Näringslivets medieservice och konstaterar att man numera lagt ner Facebooksidorna Skattefakta, Välfärdsfakta och Jobbfakta, men att aktiviteterna fortsätter i andra former. Enligt Lindström har verksamheten åtminstone fram till nyligen haft en budget på knappt fem miljoner kronor. Samtidigt finns inget telefonnummer till Näringslivets medieservice och ingen adress. Än mindre redovisas vad pengarna används till.

Den som googlar på Näringslivets mediaservice hittar också ytterst lite. En av få träffar är sex år gammal. I den gör Svenskt Näringsliv och Moderat Skolungdom reklam för ett evenemang där Tobias Holdstock ”från Näringslivets mediaservice” talar om opinionsbildning. På Linkedin presenteras Tobias Holdstock numera som projektledare för Stiftelsen Fritt Näringsliv. Jag ringer upp honom och frågar om han fortfarande jobbar för Näringslivets mediaservice. Han svarar: ”Jag är inte beredd att ta det här samtalet. Men du får ha en trevlig dag”. Sedan lägger han på luren.

Jag önskar att också Tobias Holdstock får en trevlig dag, men vill gärna veta mer om vilken typ av kampanjer som numera finansieras av Svenskt Näringsliv. Måhända kan Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv, reda ut det hela. Han står ju ändå för stålarna. Vad sysslar Näringslivets mediaservice med? Tycker han det är okej att finansiera svartmålning? Och att agera utan öppenhet?