Ledare Sverigedemokraternas framgång i LO-leden har debatterats flitigt sedan valet, men att företagares stöd för SD tredubblades i valet är det tyst om. I dag är SD starkare bland företagare än bland arbetare, men det vill högern inte kännas vid. 

Det har nu gått över fyra månader sedan valet i september. Sedan dess har det skrivits spaltmeter
om Sverigedemokraternas ökning inom LO-leden. Frågan har förvisso relevans.

Enligt Valu 2018 röstade 24 procent av LO:s medlemmar på SD vilket var 7 procentenheter högre än valet 2014. Samtidigt tappade Socialdemokraterna röster inom LO-gruppen, från 53 procent 2014 till 41 procent 2018.

Men ändå – det är något märkligt med fixeringen vid SD:s framfart inom LO-grupperna.

Den stora förskjutningen är nämligen en annan, att SD kraftigt gick fram bland företagare. Om detta saknas emellertid debatt. Ingen bryr sig ens om att försöka hitta förklaringar till jordskredet.

Ett av få undantaget är TCOs tidning Arbetsvärlden som på ett tidigt stadium återgav Valus siffror och konstaterade att SDs stöd bland företagare ökade från 8 procent 2014 till 25 procent 2018. Mer än en tredubbling med andra ord. Vilket också betyder att SD är något starkare bland företagare än bland arbetare.

Dessutom är SD långt starkare bland företagare än inom hela gruppen anställda. Om även tjänstemän och akademiker räknas in är SD:s stöd bland arbetstagare cirka 17 procent.

Varför har då SD mer än tredubblat stödet bland företagare?

I Arbetsvärlden konstaterar Sören Holmberg, landets mest kända valforskare, att SD »i stort sett stått still bland arbetare«, medan den stora nyheten istället var »förändringen bland företagare«.

Ett sådant uttalande borde trigga till fortsatta analyser. Men icke, istället har det varit tyst.

Statistiken från Valu visar vidare att SD och Moderaterna numera är i stort sett jämnstora bland företagare. Orsaken är inte bara att SD gått fram utan också att Moderaterna tappat mellan var fjärde och var femte företagare.

Om näringsgrenen lantbruk lyfts ut från företagarna är dock Moderaterna fortfarande sex procentenheter större än SD, vilket också betyder att SD är starkare än M bland jordbrukare.

En hypotes är att de mest förmögna företagarna föredrar Moderaterna framför SD, även om SD intar en ohotad andraplats även inom denna grupp.

Här finns en parallell till miljonärsmagasinet Connoisseurs enkät. Den visar att Moderaterna är populärast bland de med en årsinkomst på minst 1,9 miljoner, men SD är näst störst och är lika stort som L, C och KD tillsammans.

I Arbetsvärlden får Günther Mårder, vd vid Företagarna, en fråga om orsakerna till SD:s framgång bland företagare. Svaret är att han inte tror på Valu(!).

Enligt Mårder är Moderaterna fortfarande största parti bland företagarna. Åtminstone enligt Företagarnas egna hemliga undersökningar. Med andra ord, inte mycket till svar.

Varför har då SD mer än tredubblat stödet bland företagare?

Två förklaringar är troliga. För det första har SD rört sig kraftigt till höger. Det gäller bland skattepolitiken, försvaret av obegränsade vinster i välfärden samt stödet för att luckra upp arbetsrätten och med tvång sänka ingångslöner.

Denna förflyttning kan särskilt ha fångat upp företagare som står långt till höger och som hyser en misstro även mot det borgerliga »etablissemanget«.

För det andra har många av näringslivets egna kampanjorgan under lång tid trummat ut en hätsk kverulantisk hållning riktad inte bara mot arbetarrörelsen, utan också generellt mot det politiska systemet.

En trolig effekt är att retoriken inte bara slagit mot Socialdemokraterna, utan även mot den traditionella borgerligheten. Agitationen från lobbygrupper som Den nya välfärden får till och med Moderaterna att framstå som modesta. Då är det inte förvånande om en del av dem som köper budskapet söker sig till ännu mer militanta alternativ.

Idag påstår näringslivets företrädare att de inte har en aning om varför SD tredubblats bland företagare. Andra tiger eller menar att det måste vara något fel på statistiken. Sanningen är dock en helt annan.

Det är näringslivets egna grova propaganda som i bästa Trump-stil bäddat för SD:s framgång.