Gudrun Schyman Bild: Mimika Kirgios
Gudrun Schyman Bild: Mimika Kirgios

Annie Lööf borde helt enkelt synliggöra även människan som städar i skepnaden av Rut – i stället för att bara se den stressade kvinnan vars lägenhet Rut håller ren, skriver Gudryn Schyman (Fi).

I morse stod näringslivsminister Annie Lööf i morgonstudion på SVT och påstod att de flesta kvinnorna som arbetar inom rut-sektorn har kollektivavtal. Det är magstarkt av en minister att stå i tv och fara med osanning gällande något som hon, om någon, borde ha koll på.

Enligt fackförbundet Kommunal har bara en procent av de 17 000 rut-företagen kollektivavtal. De allra flesta står helt utan någon som helst trygghet i sin roll som “utförare”. De flesta är dessutom kvinnor – och rut anses av Annie Lööf och många andra med henne vara en jämställdhetsreform!

Många utförare rapporterar om hur ägarna, trots regeringens subventioner i miljardklassen, trissar upp priserna – utan att en enda krona går till att höja de anställdas löner. Eftersom de flesta inte har kollektivavtal på sin arbetsplats så får de heller inte ta del av de garanterade löneökningarna.

Många av företagen inom rut vägrar ge sina anställda OB-tillägg, och de förvägrar dem en månadslön. Istället blir det fasta deltider med timlöner – som aldrig kan ge trygghet eftersom lönen kan variera med flera tusen varje månad.

Och det är i denna korsning, mellan Annie Lööfs ljuva drömbilder och den bittra verkligheten, som rut bärs fram av henne och andra politiker som ett jämställdhetsprojekt. Rut- företagen säljer in sina tjänster genom att säga att den som köper rut-städning kommer att må bättre och slippa onödig stress. Samtidigt vittnar tusentals anställda om otrygga avtal, låga löner och dålig arbetsmiljö. Ligger det verkligen i skattebetalarnas intresse att subventionera tjänster i miljardklassen för vissa – på bekostnad av andra?

Det finns många reformer som är både effektivare och bättre om vi på allvar vill uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetsmarknaden behöver moderniseras så att både kvinnor och män har fasta anställningar med rättvisa löner och pensioner. Vi ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete, oavsett om vi är kvinnor eller män. Generell arbetstidsförkortning och delad föräldraförsäkring är grundstenar i en sådan modernisering.

En kortad arbetsdag skulle i mångt och mycket kunna finansieras av att rut och rot skrotades. Varför ska en stressad kvinna, eller man, behöva ringa in Rut när hen kan få två timmar mer varje dag för att fixa och dona själv hemma? Dessutom skulle inte bara kvinnor som vill göra karriär gynnas av detta – Rut själv skulle bli mindre arbetsbelastad och samhällsvinsterna med färre sjukskrivningar skulle maximeras.

Annie Lööf borde helt enkelt synliggöra även människan som städar i skepnaden av Rut – i stället för att bara se den stressade kvinnan vars lägenhet Rut håller ren. Då skulle hon se att reformen inte förändrar de maktstrukturer vi har att brottas med – varken kön, klass eller etnicitet.

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ