Axel Hellberg

DEBATT I dag presenterade Socialdemokraterna sin nya migrationspolitik. De vill inte bara behålla de tillfälliga skräpningarna i lagen, utan strama åt ytterligare på flera punkter. Detta ser vi som en mycket oroande utveckling, skriver Axel Hallberg, språkrör för Grön Ungdom.

Som ett av världens rikaste länder har vi ett moraliskt ansvar mot världens nödställda. Och med de migrationsutmaningar som oundvikligen väntar Europa tycker vi att det är omoraliskt och direkt ohållbart att driva politik som tar emot färre, snarare än fler.

När den tillfälliga migrationslagstiftningen presenterades 2015 talade regeringen om ett »andrum« som skulle ge Sverige tid att och bygga ut Sveriges kapacitet för mottagande. Nu har Socialdemokraterna istället slagit in på en ny linje och vill göra det restriktiva regelverket permanent.

Socialdemokraterna, som annars gärna talar sig varma om solidaritet, föreslår också bland annat att det ska bli förbjudet för kommuner att ge försörjningsstöd till papperslösa.

Papperslösa som lever i Sverige idag är redan en otroligt utsatt grupp. Att försvåra dessa människors liv ytterligare är inte bara osolidariskt, utan inhumant.

De senaste åren har migrationsdebatten utvecklats i en hård riktning. Parti efter parti har svängt både i sin retorik och politik i en riktning som är direkt flyktingfientlig. Vi som tror på medmänsklighet och är villiga att kämpa och göra uppoffringar för dessa ideal har en viktigare uppgift än på länge.

Då är det inte bara omoraliskt utan ohållbart att inte förespråka en migrationspolitik som klarar av att ta emot fler, snarare än färre.

När opinionen skiftar och allt fler vill vända världens nödställda ryggen kan man antingen vända kappan efter vinden eller driva den politik man tror på i motvind. Vi gröna är vana vid motvinden och stolta över att tillhöra de som inte skräms av den.

När människor tvingas fly från krig, förtryck och klimatkatastrofer ska Sverige vara ett land som välkomnar dessa människor, men inte för att det är lönsamt eller enkelt. För oss är det en fråga om solidaritet och hållbarhet. Det finns över 60 miljoner flyktingar i världen och klimatförändringarna kommer snart dubbla denna siffra.

Då är det inte bara omoraliskt utan ohållbart att inte förespråka en migrationspolitik som klarar av att ta emot fler, snarare än färre.

Grön Ungdom tror på en human asylpolitik. Vi kommer kämpa i EU, riksdagen och runt om i landet för att Sverige och Europa ska erbjuda trygghet till människor på flykt. Sverige ska vara ett öppet land i ett öppet Europa. Vår generations politiska gärning måste bli att bygga ett samhälle som klarar att ge skydd åt de som flyr för sina liv. För oss handlar det om medmänsklighet.

 Axel Hallberg är språkrör Grön Ungdom.