Nina Elmi, Alice Josephson, Hedda Berkesand.
Nina Elmi, Alice Josephson, Hedda Berkesand.

I krigshärdar och på flykt är kvinnors situation fruktansvärd. Inför Miljöpartiets kongress vi se en feministisk utrikespolitik där kvinnors situation prioriteras, skriver Nina Elmi, jämställdhetspolitisk talesperson, Alice Josephson och Hedda Berkesand, kongressombud för Grön Ungdom.

Runtom i världen befinner sig miljontals människor i väpnade konflikter. Under 2014 pågick 40 konflikter – en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. I krigshärdar och på flykt är kvinnors situation fruktansvärd, där sexuella övergrepp används som krigsföringstaktik.

Samtidigt är kvinnors delaktighet i fredsprocesser grundläggande för att fredsavtal nås och sedan håller. I konflikter där insatser som gynnar kvinnor prioriteras och kvinnor är representerade i fredsprocessen ökar chanserna för att freden sedan också består. En feministisk säkerhetspolitik är alltså utöver en fråga om jämställdhet och rättvisa också vägen till en fredligare värld.

Grön Ungdom vill se Miljöpartiet driva en feministisk utrikespolitik där utsatta kvinnors situation på flykt och i krig prioriteras.

Sveriges regering är en feministisk regering. Det kräver en regering som också driver politik som gynnar kvinnor.

I höstas tog regeringen beslut om en migrationspolitik som innebär att Sveriges gränser stängs genom begränsad anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd. Det är politik som slår hårdast mot kvinnor och andra marginaliserade grupper. Samtidigt utsätts kvinnor och barn i krigshärdar och flyktingläger dagligen för sexuella övergrepp, brutalitet och våld. Grön Ungdom vill att Miljöpartiet tydligt tar ställning för en feministisk migrations- och utrikespolitik.

När vägen till Europa utgör en livsfara är det männen som flyr först. 70 procent av de flyktingar som kommer till Europa är män. De som i störst utsträckning blir kvar i krigshärjade områden är därför kvinnor och barn. För varje gång någon yttrar orden »andrum« eller »flyktingpaus« riskeras liven för dem som tvingas fly. Vi måste förenkla flyktvägarna och skapa lagliga vägar till Europa hand i hand med att vi jobbar för att förbättra förhållandena för kvinnor på flykt såväl som i flyktingläger. Ingen ska behöva sätta sin säkerhet på spel för att kunna nå en fristad.

När familjer splittras är det kvinnor och barn som får ta smällen. När sexuella övergrepp är en del av vardagen för kvinnor på flykt slår det samhällen i spillror och förstör människoliv. Nu är det regeringens ansvar att Sverige gör sitt för att skapa lagliga vägar för de som flyr, prioritera kvinnor i fredsbevarande processer och kämpa för säkerheten för kvinnor på flykt.

Därför driver Grön Ungdom följande förslag på Miljöpartiets kongress 2016:

– Miljöpartiet ska verka för att Sverige prioriterar insatser för kvinnor i fredsbevarande arbete.

– Miljöpartiet ska verka för att Sverige arbetar för att andelen kvinnliga FN-medlare ökar.

– Miljöpartiet ska verka för att Sverige arbetar för att motverka straffrihet för sexuella övergrepp i konflikter.

– Miljöpartiet ska verka för att Sverige ska arbeta för att flyktingläger runt om i världen byggs så att de är säkra för kvinnor.

– Miljöpartiet ska verka för att Sverige ska införa humanitära visum för anhöriginvandring.

Nu är det dags för Miljöpartiet att utveckla sitt feministiska arbete för en utrikespolitik som gör skillnad på riktigt och tar de allra mest utsatta kvinnorna om ryggen. Att säkra kvinnor är att säkra hela samhällen.

Nina Elmi, jämställdhetspolitisk talesperson Grön Ungdom
Alice Josephson, kongressombud för Grön Ungdom
Hedda Berkesand, kongressombud för Grön Ungdom