Aida Badeli och Simon Tyrberg, Grön Ungdom

debatt Klyftor mellan stad och glesbygd, och mellan de allra rikaste och alla vi andra, är allvarliga samhällsproblem som kräver krafttag från regeringen, skriver Aida Badeli och Simon Tyrberg från Grön Ungdom inför (MP):s kommande kongress.

Miljöpartiet pratar gärna om en jämlik och hållbar värld, samt att hela Sverige ska med i klimatomställningen. Ändå håller flera stora samhällsklyftor på att cementeras, regeringsmedverkan till trots. Klyftor mellan stad och glesbygd, och mellan de allra rikaste och alla vi andra är allvarliga samhällsproblem som kräver krafttag från regeringen. Miljöpartiet har all möjlighet att bli en jämlikhetens röst, men då krävs det att man vågar föra en betydligt vassare politik än idag. I början av maj samlas partiet till kongress i Örebro, och Grön Ungdom driver flera förslag som visar riktningen framåt.

Det första steget för ett jämlikare samhälle är att göra det svårare att tjäna pengar på att redan ha pengar. Då är ett viktigt verktyg att återinföra fastighetsskatten. De som köpte bostad för omkring 20 år sedan har i regel gjort en duktig vinst när värdet på bostäder har ökat. Klyftan har blivit djupare mellan de som har råd att investera i bostäder och de som inte har det. Vi föreslår att Miljöpartiet ska ta ställning för att återinföra fastighetsskatten. En skatt på bostadens värde är effektiv omfördelning som är svår att smita ifrån.

Det behöver slås fast att landsbygden inte är fattig, utan närande och otroligt viktig.

Vi vill också trycka på klyftorna mellan stad och land. Det behöver slås fast att landsbygden inte är fattig, utan närande och otroligt viktig. Det är landsbygdens naturresurser som har skapat mycket av Sveriges välstånd. Trots det försvinner vinsten från resurserna raka vägen in till storstaden. Många glesbygdskommuner har även en åldrande befolkning där andelen pensionärer ökar. Det sätter glesbygden i en väldigt orättvis position där kommunernas skattepengar får allt svårare att räcka till grundläggande samhällsservice, samtidigt som nästan hela vinsten från de viktiga naturresurserna hamnar någon annanstans. Om vi menar allvar med att hela Sverige ska följa med i omställningen kan städerna inte suga ut landsbygden på pengar och sedan lämna den i sticket. Tvärtom behöver pengar omfördelas tillbaka till regionerna som bär upp hela landet. Vi vill att skatteintäkterna från Sveriges naturresurser ska stanna kvar i regionerna de kommer ifrån.

När Miljöpartiet har sin kongress kommer Grön Ungdom vara en röst för ett samhälle som håller ihop, och då kan inte pengar fördelas från fattiga till rika eller från landsbygd till innerstad.

Aida Badeli, Språkrör Grön Ungdom

Simon Tyrberg, kongressombud Grön Ungdom