Aida Badeli och Rebecka Forsberg

debatt Den som ska tjäna pengar på att påverka demokratin måste också ta ett demokratisk ansvar och redovisa sina uppdragsgivare, skriver Grön Ungdoms Aida Badeli och Rebecka Forsberg.

Under förra veckan kunde SvD avslöja Liberalernas partiledare Nyamko Sabunis direkt olämpliga relation till lobbyist-företaget Nordic Public Affairs. Avslöjandet visar hur starkt inflytande lobbyismen har på svensk politik. Är det verkligen så vi vill att vårt demokratiska samhälle ska se ut?

Efter avslöjandet har flertalet politiska aktörer gått ut till Sabunis försvar genom att vifta bort SvDs granskning med argumentet att “det alltid har varit så”. Det är nästan mer skrämmande är avslöjandet i sig, då det visar hur våra politiker under en lång tid har anpassat sina åsikter efter lobbyisternas pengar. Vi i Grön Ungdom tycker att politiska partier och politiker har en moralisk och demokratisk skyldighet att vara transparenta och öppna mot väljarna. Det är dags att reglera lobbyismen, en gång för alla.

Låt oss först vara tydliga med att lobbyism som koncept inte behöver vara varken omoraliskt eller odemokratiskt. I grunden är det en ord som beskriver en viss typ av påverkan som spelar en viktig demokratisk roll i dagens politiska system. Utan lobbyism skulle bl.a. intresseorganisationer få väldigt svårt att påverka politiken. Lobbyism kan alltså fungera som ett verktyg för att ge politiker kunskap om hur världen utanför Rosenbad ser ut och få dem att lyssna på civilsamhället.

Grundproblemet med lobbyismen – speciellt den oreglerade lobbyismen som vi har idag – ligger i att “money talks”. Det innebär att de rikaste företagen har råd med de lyxigaste lunchbjudningarna, snyggaste PR-kampanjerna och de bästa lobbyisterna. Med andra ord har de rika företagen större möjligheter än de ideella organisationerna att kunna synas och förändra bakom kulisserna.

Politiker har en skyldighet att vara öppna med vilka de träffar.

Det finns även demokratiska problem med lobbyismen när det kommer till transparens. Under 2018 togs beslut om att införa en karenstid på ett år som gör att ministrar och deras sekreterare inte får gå över från sina poster till att bli lobbyister. Detta för att man inte ska kunna driva igenom politik bara för att man har planerat att jobba för de företag som tjänar pengar på den.

Karenstiden är bra och viktig, men den är bara ett litet steg på vägen. Fortfarande saknas väldigt många andra regleringar för såväl politiker som lobbyföretag. Vi vill ställa krav på att folkvalda politiker på samtliga nivåer öppet måste kunna redovisa sina kontakter med lobbyister och lobbyföretag. Vi menar att politiker har en skyldighet att vara öppna med vilka de träffar.

Nu när vi har alla kort på borden är det enklare för väljarna att förstå varför Liberalerna tycker som de gör. Tack vare SvD vet vi nu att lastbilsföretaget Scania ligger bakom Liberalernas politiska förslag om elektrifiering. Scania är också ett företag som skulle drabbas negativt av en konkurrenskraftig svensk järnväg. Är det då ett sammanträffande att Liberalerna svängt från att vara för till att vara mot satsningar på höghastighetståg?

Vi har full respekt för de som av logiska eller ideologiska skäl motsätter sig såväl utbyggd järnväg som höghastighetståg. Vad vi däremot inte respekterar är politiker som vägrar berätta vem det egentligen är som styr deras beslut. I grund och botten handlar det om grundläggande demokratiska principer. Enligt grundlagen ska all offentlig makt i Sverige utgå från folket, inte från Svenskt Näringsliv.

Krav måste också ställas på public affairs-företagen. Om man ska tjäna pengar på att påverka demokratin då måste man som företag också ta ett demokratiskt ansvar och vara öppna och redovisa sina uppdragsgivare, inriktning på uppdrag samt kundlistor. Idag finns det flera lobbyorganisationer som går före lagstiftningen och öppet redovisar sin verksamhet, men vi behöver lagstiftning som sätter normen för de som inte är lika godhjärtade.

Svenska Dagbladets granskning visar att de finns en demokratiskt lucka inom svensk politik som behöver åtgärdas. Det är dags att börja reglera lobbyismen.

 

Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom

Rebecka Forsberg, förbundsstyrelseledamot Grön Ungdom