Någon begåvad kampanjmakare inom det kristdemokratiska partiet har köpt domännamnet www.familjen.nu. Här kan man läsa om den kristdemokratiska familjepolitiken men framför allt kan man gratulera vänner och bekanta till den kristdemokratiska familjepolitiken. Det finns ett färdigt e-vykort att skicka. Grön bakgrund, en leende Göran Hägglund, armarna i kors och i stora ljusa bokstäver: “Grattis! Nu inför vi vårdnadsbidrag.” Det går även att fylla i en personlig hälsning innan man postar spektaklet.

Vårdnadsbidrag kommer att erbjudas föräldrar i Sverige från 1 juli i år, så absolut: Grattis! Nu inför vi vårdnadsbidrag! Eller kanske: Grattis! Nu inför vi försämrad kvalitet i förskolan. Grattis! Nu inför vi ökad segregation! Grattis! Nu inför vi fördjupat utanförskap! Grattis! Nu inför vi mindre valfrihet i barnomsorgen! Det var i alla fall effekterna när vårdnadsbidrag infördes i Norge. Där skickas det inga gratulationskort. Där avskaffas reformen efter nio år och en kostnad på 24 miljarder norska kronor.

Vårdnadsbidraget i Norge har främst utnyttjats av invandrade kvinnor och deltidsarbetande arbetarkvinnor med låg lön. De har nu fått det ännu svårare att få jobb. Reformen har ökat klyftorna mellan barn eftersom skillnaderna i uppväxtvillkor har ökat. Många barn till invandrade föräldrar har missat möjligheten att lära sig norska redan i förskolan vilket gett dem en trögare start i skolan.

Vårdnadsbidraget riskerar att bli dyrt. Trycket på kommunerna kommer att öka påtagligt under det närmaste decenniet. Det finns en stor risk för att vårdnadsbidraget måste finansieras via neddragningar i barnomsorgsbudgeten alternativt genom höjda taxor. I Norge försämrades förskolan när vårdnadsbidraget infördes, något som drabbar de som är allra mest beroende av barnomsorgen nämligen ensamstående föräldrar som inte kan utnyttja vårdnadsbidraget men ändå måste vara med och betala för det.

De sympatiska orden om mer tid med barnen som motiverat reformen i Sverige riskerar precis som i Norge att bli pannkaka. Dyr pannkaka. De som av olika anledningar redan är hemma är de som främst kommer att ta ut bidraget. Situationen kan förvärras om kommuner med hög arbetslöshet och hög andel socialbidragstagare i syfte att spara börjar uppmana fler att ta vårdnadsbidrag i stället för att utnyttja barnomsorgen. Vårdnadsbidraget kan för pressade kommuner bli billigare än att tillhandahålla förskoleplatser till de barn vars föräldrar ändå inte drar in några skattepengar. Resultatet blir ett fördjupat utanförskap för grupper som redan har det tufft och sämre välfärd för alla.

“Grattis! Nu inför vi vårdnadsbidrag.”