Olle Johnsson och Elin Hjelmestam

debatt Att Sverige ska ta emot flyktingar som flyr från krig och ge dem en fristad ska vara en självklarhet. Ukrainas sak är vår, skriver företrädare för Liberala ungdomsförbundet.

Rysslands invasion av Ukraina skakar världen och Europa. Den fria världen måste svara på Putins aggressioner med full kraft i form av de hårdaste sanktioner världen kan åstadkomma och militärt stöd till Ukraina. Samtidigt måste EU och Sverige säkerställa att det finns kapacitet att ta emot de flyktingar som behöver skydd. Att som statsminister Magdalena Andersson gå ut och säga att andra länder får ta det största ansvaret för flyktingarna duger inte.

Just nu gör Ryssland verklighet av de senaste veckornas hot och under måndagen erkände Putin de ukrainska områdena Luhansk och Donetsk som självständiga. Kort därefter kom uppgifter om ryska militärkonvojer som rullade in i regionerna, ett uppenbart brott mot Minskavtalet och internationell rätt. Från Donetsk och Luhansk kommer vittnesmål om hur deras hem över en natt slutat kännas som deras egna och över hela Ukraina breder det ut sig en oro för vad som komma skall. Om situationen inte skulle lugna sig kommer ukrainare snart att behöva fly för att rädda sig och sina familjer undan den ryska militären.

I en krissituation finns det inte tid för att peka på att EU:s system för omfördelning av flyktingar inte finns på plats.

Förutom att rikta sanktioner och bidra med militärt stöd så måste Sverige och EU vara redo att ta emot ett stort antal flyktingar från Ukraina. Enbart invasionen av Krim och Donbass har inneburit att 1,5 miljoner ukrainare tvingats bli internflyktingar i sitt eget land och hundratusentals har tvingats fly till andra länder.
En större attack mot Ukraina kommer att innebära att behovet av att ta emot flyktingar blir betydligt större än så, enligt ukrainska myndigheter skulle antalet kunna bli mellan tre till fem miljoner flyktingar. Även om inte samtliga kommer att söka sig utanför landet så skulle ett krig kunna innebära den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget. I det scenariot kommer varje lands agerande vara avgörande.

I denna stund av kris är det märkligt att Magdalena Andersson redan nu har gått ut och hävdat att Sverige ska undvika att ta emot ukrainska flyktingar. Statsministern pekar på att systemen måste vara bättre än de var flyktingkrisen 2015 och att Sverige redan tagit ett stort ansvar. Det må vara hänt att bättre system vore eftersträvansvärt men i en krissituation finns det inte tid för att peka på att EU:s system för omfördelning av flyktingar inte finns på plats.

Istället för att peka på andras ansvar och prata om EU-systemets brister behöver Sveriges regering se till att Sverige inom en snar framtid har kapaciteten att ta emot en stor mängd människor på flykt. Allt annat skulle vara ett stort misslyckande för ett land som gärna kallar sig själv för en humanitär stormakt.

Vad som händer de kommande dagarna och veckorna kommer vara avgörande för hur vår framtid i Europa kommer att se ut. Att Sverige ska ta emot flyktingar som flyr från krig och ge dem en fristad ska vara en självklarhet på samma sätt som vi måste kunna lita på att vi har någonstans att ta vägen om kriget eller krisen kom hit. Ukrainas sak är vår.

 

Olle Johnsson, andre vice ordförande och utrikespolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Elin Hjelmestam, migrationspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet