Jonas Cullberg

Söndagskrönika Beskedet att aborträtten är på väg att upphävas i USA är en stor seger för evangelikala kristna amerikaner. Men trots framgången är den politiskt inflytelserika gruppen mer splittrad än någonsin.

Konservativa kristna amerikaners tid är nu. Att Roe v. Wade, det domslut som skyddar rätten till abort i USA, ser ut att falla har varit målet för ett halvt sekel av politisk aktivism.

Vita evangelikala amerikaner – alltså väckelsekristna som ofta är starkt konservativa och bibeltroende – är den mest abortfientliga religiösa gruppen i landet. Utan deras massiva stöd hade aldrig den ökänt okristliga Donald Trump vunnit valet 2016. Som tack utsåg Trump tre nya konservativa domare i Högsta domstolen under sin tid som president, och de väntas nu se till att den nationella aborträtten försvinner.

Men trots framgångarna råder ingen harmoni bland de evangelikala. Det pågår ett krig om kyrkans identitet. Landets största kristna samfund, Southern Baptist Convention, har drabbats av stora medlemsavhopp efter avslöjanden om mörkläggning av sexuella övergrepp och konflikter om kyrkans rasistiska förflutna. Flera av de mer konservativa kyrkorna i det näst största samfundet, United Methodist Church, är på väg att bryta sig ut efter en lång strid om synen på samkönade äktenskap.

r han tog ställning mot rasism under Black Lives Matter-sommaren 2020 blev han anklagad för att vara kommunist

Samma sak händer i många mindre kyrkor. Församlingsmedlemmar hoppar av och söker sig till mer hårdfört högerinriktade församlingar. Efter att ha slagits mot aborträtt, utökade hbtq-rättigheter och allmän sekularisering finns fienden för många evangelikala numera inom den egna religionen.

Det märkte baptistprästen Kevin Thompson från staden Fort Smith i Arkansas när han nämnde skådespelaren Tom Hanks i förbifarten under en predikan. I New York Times berättar Thompson hur flera församlingsmedlemmar kontaktade honom efteråt och uttryckte oro för att han inte tar trafficking av barn på allvar. Anledningen till deras missnöje är att den vrickade men utbredda högerextrema konspirationsteorin QAnon påstår att Tom Hanks är del av ett pedofilnätverk i Hollywood.

Kevin Thompson kände sig allt mer främmande bland de konservativa församlingsmedlemmarna i staden där han växte upp, trots att han är en livslång republikan som beundrar George W. Bush. När han tog ställning mot rasism under Black Lives Matter-sommaren 2020 blev han anklagad för att vara kommunist och flera familjer hoppade av från kyrkan.

Vita evangelikala kristna är i dag den religiösa grupp i USA där flest tror på konspirationsteorier som QAnon, är emot vaccin och är övertygade om att Trump blev bestulen på valsegern 2020. Kevin Thompson tröttnade allt mer på sina församlingsmedlemmars foliehattstendenser och kände sig till sist tvungen att lämna kyrkan.

I juninumret av The Atlantic beskriver journalisten Tim Alberta, själv uppväxt inom kyrkan, hur evangelikala kristna ledare sedan 1980-talet sått fröet till dagens situation genom att betrakta alla medel som tillåtna i kulturkriget mot det sekulära USA och mot vad man ser som samhällets förfall. Sedan kom Donald Trump, och volymen på polariseringen och desinformationen vreds upp.

Detta har lett till att det evangelikala USA är på väg att splittras i två delar: En mer konventionellt konservativ gren som håller dagspolitiken utanför gudstjänsterna och en växande, extremt politiserad och radikaliserad gren. Hos den senare sidan påminner prästernas predikningar mest om segment från Fox News med desinformation och utfall mot covidvaccin, Joe Bidens påstådda valfusk 2020 och ”kritisk rasteori”.

För vissa av dessa kyrkor blev pandemin en pr-succé och de har mångfaldigat besökarantalen efter att ha fått medieuppmärksamhet för att ha fortsatt med sina gudstjänster i protest mot covidrestriktionerna.

Energin inom den evangelikala kyrkan finns i dag hos de mest högerradikala elementen. Snarare än att vara ett offer för ett allt farligare och mer urspårat politiskt klimat i USA är kyrkan en kraft som eldar på kaoset.