Sveriges förenade studentkårer (SFS) har stått upp för öppenhet och solidaritet i hundra år. Idag, på den internationella studentdagen, vill vi lyfta alla människors rätt att få utbilda sig och röra sig fritt i världen. Vi presenterar fyra krav för ett öppet kunskapssamhälle.

Den 17 november 1939 är en dag som etsat sig fast i studentrörelsens minne. Det var då Hitlers styrkor vände sig mot de studenter som demonstrerat för dåvarande Tjeckoslovakiens självständighet. Nazisterna stängde landets universitet, 1200 studenter skickades till koncentrationsläger och nio studenter och professorer avrättades.  För att minnas händelsen har datumet utsetts till den internationella studentdagen.

I den svenska studentrörelsen är stödet för öppenhet mot omvärlden alltjämt starkt. Vi fortsätter stå upp mot rasistiska och främlingsfientliga krafter. Vi fortsätter att vara solidariska med människor på flykt.

I Uppsala är studenternas engagemang så stort att en förmedling för studentvolontärer har startats. I Umeå arrangerade studenter en fest för att samla in pengar till flyktinghjälp. I Stockholm startades Asylrättsstudenterna som ger juridisk rådgivning till asylsökande. Listan kan göras längre.

Men utöver solidaritet krävs politisk handling. Stefan Löfven talar ofta om att stärka Sverige som kunskapsnation. Men kunskap kan inte inskränkas av gränskontroller. Med anledning av den internationella studentdagen presenterar vi fyra förslag för ett öppet kunskapssamhälle:

  1. Låt asylsökande studera på svenska lärosäten. De som uppfyller kraven för undantag från arbetstillstånd i utlänningsförordningen bör få möjlighet att studera i Sverige. Högre utbildning kan precis som arbete vara ett sätt att integreras i det svenska samhället.
  2. Tydlig och effektiv validering av utländska utbildningsmeriter. Möjligheten för människor som kommer till Sverige att få jobba med det som de är utbildade för måste stärkas. Det räcker inte att tillföra medel till olika myndigheter, det måste också finnas ett fungerande och rättssäkert system att utgå ifrån. I mesta möjliga mån bör människor få utbilda sig inom samma område som de tidigare har varit verksamma inom.
  3. Avskaffa studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. 2011 infördes studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Nu när fler människor än någonsin flyr till Sverige är det hög tid att återupprätta den grundläggande principen om att utbildning är en rättighet och ska vara avgiftsfri för alla.
  4. Låt högre utbildning vara en väg för fler människor att komma till Sverige. Ge studenter i krigs- och konfliktområden möjlighet att komma till Sverige via utbildningsstipendier. Stipendierna bör särskilt riktas mot studenter från krigs- och konfliktområden.

Låt oss hedra de studenter och professorer som avrättades av nazisterna i Tjeckoslovakien 1939 genom handling. Låt kunskap och mod segra över rasism och främlingsfientlighet.

Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer