Thomas Jansson, ordförande FUB. Foto: FUB
Thomas Jansson, ordförande FUB. Foto: FUB

Personer med utvecklingsstörning är i dag utestängda från arbetsmarknaden och från Samhall. Samhall måste ta sitt ansvar, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

I dagens samhälle pratar alla om arbetslinjen. Alla måste arbeta för sitt uppehälle annars minskar man bidragen i syfte att tvinga ut alla i arbete. Samtidigt har kraven, inte bara på arbetsmarknaden generellt utan också inom till exempel Samhall, ökat på senare år. När det krävs social kompetens, utbildning och flexibilitet hamnar många som har svårigheter utanför arbetsmarknaden.

Jag företräder en grupp som hamnat allt längre bort från arbetsmarknaden, nämligen personer med utvecklingsstörning. För den gruppen fanns tidigare Samhall som kunde erbjuda ett anpassat arbete utan krav på tidigare utbildning.

Mina medlemmar är arbetsamma, lojala och plikttrogna. Tyvärr ställer ägaren av Samhall – det vill säga staten – i dag krav på lönsamhet och effektivitet vilket inte är förenligt med uppdraget att ge alla, och särskilt de som står allra längst från arbetsmarknaden, en meningsfull sysselsättning.

Konsekvensen har blivit att de med störst svårigheter stängts ute, både arbetsmarknaden och från Samhall.

Samtidigt har antalet personer som får en funktionshinderkod på Arbetsförmedlingen ökat explosionsartat. En större grupp människor har i dag en kod och de som har lättast att anpassa sig till dagens ombytliga värld blir de som placeras ut i arbete.

Detta gynnar inte gruppen personer med utvecklingsstörning, utan endast de personer som klassats in i funktionsnedsättningsgruppen.

På senare år har Samhall mer och mer övergått till bemanningsbranschen. Det är ännu ett hinder för många personer med utvecklingsstörning. De flesta av mina medlemmar behöver fasta rutiner och långsiktighet i sitt liv. Då kan bemanningsjobb bli en katastrof.

För vissa kan det här fungera bra, men vi måste se till hela gruppen. Alla ska kunna arbeta utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Det är viktigt att Samhall tar sitt ansvar för personer med utvecklingsstörning, då menar jag hela gruppen inte bara personer med lindrig utvecklingsstörning.

Samhall har ett stort ansvar att ge gruppen flerfunktionsnedsatta en stimulerande sysselsättning. Samhall behöver jobba mycket hårdare med att förklara för alla ute på arbetsmarknaden att hela gruppen av personer med utvecklingsstörning tillför stora kvalitéer på sina arbetsplatser. Den här gruppen är en resurs som i dag inte tas tillvara. Ett gott exempel är ICA:s satsning på att anställa personer med utvecklingsstörning i sina butiker.

Samhall bör även tänka utanför sitt snäva lönsamhetstänk och se på detta med samhällsekonomiska glasögon. Varje person som har ett arbete ger ett bra tillskott till samhällsekonomin. Om man tittar i samhället sparas det mer och mer. Notan för alla besparingar drabbar samhället i stort, men bokslutet för Samhall räddas. Men i slutändan blir det ändå kommunen som får betala.

Thomas Jansson, ordförande i Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.