Läkemedelsverkets rekommendationer med åldersgräns på hårfärgningsprodukter är hämmande för frisöryrket och ställer nya krav på butiker som säljer direkt till konsumenter. Ska butikspersonal specialutbildas som när läkemedel placerades i butiker? Vill myndigheter att ålderskontroll sker i kassan?

Rekommendationer från svenska myndigheter brukar i regel bli vägledande för branscherna som omfattas av dem. Ofta är de baserade på EU-direktiv, och gäller därför i hela EU. Så är fallet med Läkemedelverkets nya rekommendation för hårfärgningsprodukter. ”För första gången finns nu en åldersgräns för hårfärgningsprodukter”, skriver de i en broschyr som riktar sig till allmänheten. Läkemedelsverket starka rekommendation innebär bland annat att vartenda hårfärgningsmedel numera har en varningstext om att produkten inte är avsedd för barn under 16 år.

För branschorganisationen Frisörföretagarna uppstår en del förvirring och problem kopplat till Läkemedelverkets rekommendationer.

Framför allt väcks frågan om vilka åtgärder dagligvaruhandeln ska vidta för att stoppa barn under 16 år från att köpa hårfärgningsmedel. Ska de likt hanteringen av smärtstillande mediciner förvara hårfärgningsmedel bakom lås eller likt hanteringen av cigaretter förvara dem utom räckhåll för tonåringarna.

Om Läkemedelsverkets rekommendation öppnar upp för bildandet av en ny profession, en som informerar om den korrekta hanteringen av hårfärgningsmedel på plats i butiken, då blir Frisörföretagarnas yrkeskunnande en utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

Likaså aktualiseras frågan hur åldersgränsen på kemikalierna ska hanteras vid utbildning av frisörer likväl som hur praktikanter och lärlingar ska få utöva delar av frisöryrket. Myndighetsutövningen som närmast kan innebära åldersgräns bland konsumenter kan även ställa till stora problem för yrkesverksamma.

Vad händer med frisörutbildningarna på gymnasier om eleverna inte får använda hårfärgningsprodukter?  

Vi i branschorganisationen Frisörföretagarna vet redan att farliga kemikalier i hårfärgningsmedel måste hanteras med största varsamhet. Våra yrkesprofessionella medlemmar har yrkesbevis och utbildning i hårfärgning. För oss är Läkemedelbranschens nya rekommendationer gamla nyheter.

Konsumenten ska känna sig trygg i att veta att frisörer kan hantera kemikalier på ett säkert sätt. Den kunskapen delar vi gärna med oss av, i synnerhet om starka policyer och rekommendationer dyker upp som närmast liknar förbudslagstiftning. Det gör vi oaktat om Läkemedelsverket avstår från att följa upp hur deras rekommendationer tas emot av allmänheten. Det är lätt att komma med rekommendationer. Det svåra är att åstadkomma riktig förändring.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna
Ted Gemzell, vd Frisörföretagarna