Joanna Backman, Emma Pettersson Hernandez, Maria Ceder Engebretzen.
Joanna Backman, Emma Pettersson Hernandez, Maria Ceder Engebretzen, press- och kommunikationsansvariga Födelsevrålet.

 »Jag var ju bara glad att vi alla överlevt«, skriver en födande till oss. Hur kan Ella Bohlins siffror skilja sig så markant mot de födande familjernas erfarenheter?, skriver nätverket Födelsevrålet.

Ella Bohlin, den statistik du och dina kollegor grundat och grundar era beslut på har inte tagits fram i samråd med föräldrar och är i bästa fall bristfällig. Ett av våra krav är just att ta fram nationella riktlinjer för hur förlossningsvården ska utvärderas och utgå utifrån de födande familjernas långsiktiga livskvalitet.

För återigen skriver du, Ella, att »Stockholms förlossningvård är bra och trygg«. Du hänvisar till siffror där 92,8 procent fått föda på den klinik de valt. Att hela 96 procent är nöjda med vården i helhet.

Återigen, så undrar vi var får du dessa siffror ifrån, och hur dina siffror skiljer sig så markant mot de födande familjernas erfarenheter? Och varför grundar du denna bild enbart på vad personalen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger? Hur kan inte de födandes berättelser vara de som är primära i denna bild?

Du anser att ni inte kan bygga politik på upplevelser utan måste basera er på sanningar och fakta. Då menar du alltså att födande familjers erfarenheter av sina förlossningar inte är en sanning. Det är en skrämmande härskarteknik, och återigen ett förminskande av tusentals familjers erfarenheter.

Födelsevrålet är en levande och växande rörelse, där majoriteten har egna erfarenheter från förlossningsvården. På mindre än två veckor har mer än 4 000 personer anslutit sig till vårt uppror, och livliga diskussioner bedrivs just nu på vår Facebooksida.

Under ditt svar till oss haglar kommentarerna. Ingen verkar särskilt nöjd med hur situationen ser ut. Ingen talar om en »trygg vård«.

Någon skriver »Enligt socialstyrelsen drabbas 7,6 procent av förstföderskor i Stockholm av svåra bristningar. Jag är inget matematiskt geni, men jag tvivlar starkt på att 96 procent är nöjda. Eller ja, det beror ju förstås på hur jag tolkar ordet »nöjd«.«

En annan säger »Men du svarar hur nöjd du är med förlossningen strax efter. Jag var ju bara glad att vi alla överlevt. Hade jag fått svara på frågan några veckor senare så hade nog svaret sett annorlunda ut. Tyvärr.”«

‘En tredje skriver, som ett direkt svar till dig, »96 procent nöjda men bara 86 procent som kände sig trygga? Hur kan man vara nöjd med vården om man inte känner sig trygg?«.

Och en fjärde avslutar sorgligt med »Nej, man ska nog se till att ha ett färdigt testamente skrivet om man ska våga föda här«.

Ella Bohlin – varför ger du oss inte ett enda svar på de krav vi ställer och varför bemöter du inte de argument vi har för förbättring i förlossningvården? Hur kan din bild vara så ensidig, och ditt perspektiv så blint för att ta in andra perspektiv och faktiskt LYSSNA på de som upplever situationen?

Om födande i Sverige upplever att definitionen på att vara nöjd baseras på om en överlever eller ej, då ligger ribban verkligen för lågt för vården i det här landet.

Födelsevrålet
Joanna Backman
Maria Ceder Engebretzen
Emma Pettersson Hernandez
Naima Agnaou
Valeria Hedman
Cecilia Wong