Limbo I spåren på pandemin ser vi en tendens att sätta ansvar för det gemensamma före det individuella förverkligandet. Innan dessa, för näringsliv och företagande, negativa inställningar vinner ökad kraft är det nu dags för en motoffensiv, anser Tankesmedjan Limbo.

Under coronapandemin har en rad vanföreställningar gjort sig breda i samhället. Under beteckningen ”samhällsbärande yrken” eller ”samhällskritiska yrken” har en uppvärdering av så kallade vanliga jobb skett. Det är också dessa yrken, som till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, bussförare, renhållningsarbetare med flera som rönt oförtjänt uppskattning under senare tid. Ja, till och med städare har, på grund av risken för smittspridning, fått en uppmärksamhet som de tidigare inte varit i närheten av. På bekostnad av andra viktiga yrken.

Yrken som presschefer, näringspolitiska experter, kommunikationschefer, kommunikatörer, kvalitetsrådgivare, profilerare, art directors, copywriters, creative directors, strateger, PR-ansvariga, stylister, planners, influencers, projektledare, kapitalförvaltare, investerare, relations officers och många fler har tvingats jobba hemifrån och nästan blivit bortglömda. Hörs och syns du inte så finns du inte.

Kanske inbillar sig vissa personer att samhället skulle fungera ungefär lika bra utan de yrkesgrupper som nu i sommar har investerat i små stugor på landet när det inte längre är smärtfritt att ta sig till Bahamas eller Florida?

Andra så kallade ”samhällsviktiga yrken” har under tiden hållit samhället igång. Kanske inbillar sig vissa personer därmed att samhället skulle fungera ungefär lika bra utan de yrkesgrupper som nu har fördrivit tiden med promenader i naturen, brödbak, inhandlandet av husdjur till barnen, förandligande trädgårdsodling och som nu i sommar har investerat i små stugor på landet när det inte längre är smärtfritt att ta sig till Bahamas eller Florida?

I vilket fall märker vi på Tankesmedjan Limbo en klar nedvärdering av de yrkesområden som handlar om till exempel public management, kapitalförvaltning och lobbyverksamhet. I spåren av pandemin ser vi också en tendens att sätta ansvar för det gemensamma före det individuella förverkligandet. Innan dessa, för näringsliv och företagande, negativa inställningar vinner ökad kraft är det nu dags för en motoffensiv.

Vi på tankesmedjan Limbo tänker dra igång en stor kampanj till hösten under devisen ”Satsa på dig själv”. Redan har vi en rad influencers, reklammakare med flera som står redo att sprida en ny näringslivsvänlig inställning.  Vi måste aktivt bekämpa de vänsterkrafter som nu gör sig breda!

P.S. Någon som behöver en växande hund som inte är så gullig längre?

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)