Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm Foto: Oscar Stenberg/Fredrika Eriksson.

Barns rättigheter kan de inte sättas på undantag för de som behöver dem som mest, skriver Anna Rantala Bonnier, gruppledare i socialnämden och Lisa Palm, kommunfullmäktigeledamot för Fi i Stockholm.

Feministiskt initiativ gläds åt att barnkonventionen äntligen ska bli svensk lag. Den 1 mars 2018 har regeringen satt datumet till då detta ska bli verklighet. Det kommer innebära förbättringar för barn inom en rad områden, inte minst för de våldsutsatta barnen och barn som bevittnat våld i hemmet.

Men samtidigt väcker detta många frågetecken och vi får inte heller glömma att regeringen redan nu är skyldiga att följa barnkonventionen. Kommer vi få se någon skillnad i regeringens politik från den 1 mars 2018 med tanke på hur rättigheterna ignoreras för vissa grupper av barn redan idag?

Vi har under det senaste året sett hur regeringens politik har splittrat familjer, ensamkommande barn och ungdomar föreslås få tillfälliga uppehållstillstånd och tvingas genomgå ovetenskapliga åldersutredningar. Genom den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare har man fört fram förslaget att förvägra utsatta EU-medborgares barn sin rätt till skolgång.

Barn från Marocko används som brickor i ett högt politiskt spel för att regeringen vill undvika att ta ansvar för deras mänskliga rättigheter när de befinner sig i Sverige. Det är därför märkligt och motsägelsefullt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet påstår sig vara på barnens sida i politiken när man i praktiken gör precis tvärtemot.

Feministiskt initiativ har länge drivit på för att göra barnkonventionen till lag och vi hade förstås önskat att lagen skulle bli verklighet innan valåret 2018. Att det dröjer betyder dock inte att regeringen kan bryta mot barnkonventionens krav i den politik som förs nu.

Barnkonventionen gäller alla barn som uppehåller sig i Sverige. I dag delar regeringen upp barn i ett A- och ett B-lag där barn uppväxta i Sverige kan åtnjuta dessa rättigheter, medan barn som flyr för sina liv för att komma till Sverige tvingas leva i limbo utan föräldrar och grundläggande trygghet. Om de överhuvudtaget tar sig hit trots livsfarliga vägar och id-kontroller, vill säga.

Feministiskt initiativ ställer sig frågan om regeringen inte tycker att barnkonventionen också ska gälla barn på flykt? Internationella konventioner ställer krav på politiken som förs. Den går inte att använda som ett dokument att plocka fram i valtider eller lite när det passar för att dekorera sin politik. Regeringens tal om barnkonventionen saknar all trovärdighet när de samtidigt för fram lagförslag som går tvärt emot barnet rättigheter.

Det är bra att barnkonventionen blir lag men alla barn måste också få sina tillgodosedda i praktiken. Det arbetet kan vi sätta igång redan nu. I Stockholm där vi ingår i den styrande majoriteten tar vi fram ett stadsövergripande barnrättsprogram och ser till att alla beslutet innehåller en barnkonsekvensanalys. Förtroendevalda, förvaltningar och ledningsgrupper ska ges utbildning i barnrätt och vi driver på för att alla barn i staden ska räknas, oavsett legal status.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde göra en barnkonsekvensanalys av den egna migrationspolitiken. Vi vill få svar på hur barnrättspolitiken ska förenas med migrationspolitiken. Om regeringen menar allvar med barns rättigheter kan de inte sättas på undantag för de barn som behöver dem som mest!

 Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feminististiskt initiativ i socialnämden i Stockholm

 Lisa Palm, kommunfullmäktigeledamot för Feminististiskt initiativ i Stockholm