Bild: Elisabeth Ohlson Wallin/ Pressbilder Fi
Bild: Elisabeth Ohlson Wallin/ Pressbilder Fi

Att själv kunna välja hur du vill leva ditt liv ska inte begränsas av var du kan vara dig själv, skriver Gudrun Schyman, partiledare, Gita Nabavi, gruppledare Stockholms stad och Ingrid Mårtensson, styrelseledamot.

Att växa upp i Sverige i dag är att växa upp i en global värld, där du med några enkla knapptryck kan nå hela världen via internet.

Samtidigt styrs våra liv av en urbaniseringsnorm, enligt tidningen Land bodde 90 procent av Sveriges befolkning utanför städer för 200 år sedan. En siffra som nu ligger på 34 procent. Det är även en global trend.

Som ung utanför stadsbebyggelse får du bara tillgång till delar av den nya världen, trots att du kan se och läsa om allt. Samhället har tyst tittat på medan den ekonomiska och politiska makten samlats i storstäderna, och därmed många jobb.

Flytten går ofta till drömmen om ett bättre liv – idén om att förverkliga sig själv och bli lycklig.

Om du är ung på lands- och glesbygd ser du nästan aldrig din egen vardag vare sig på tv, film eller i tidningar. I stället läggs lokala tv-kanaler ner och tidningarna ägs av stora mediehus som rationaliserar genom att använda samma likriktade artiklar i alla sina tidningar.

Om du dessutom är queer på lands- och glesbygd blir skillnaderna ännu större. Den öppna och frigjorda värld du möter digitalt kan göra att du i din egen verklighet känner dig både ensam och utsatt.

Det här vill vi inom Feministiskt Initiativ ändra på.

Oavsett var du bor i vårt land ska du kunna välja själv vem du är och vill vara och kunna känna dig trygg i ditt val. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktion, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.

Lands- och glesbygdspolitik är eftersatt i de flesta partier, men vi ser att det är här, på lands- och glesbygd, som framtiden finns. Därför måste särskilt intresse ägnas åt att se till att alla som lever, verkar och växer upp utanför städerna får samma möjligheter att vara sig själva som alla andra.

Hur kan vi då göra det?

Feministiskt Initiativ ser att det krävs en ökad flexibilitet, där till exempel utbyggnaden av bredband är en viktig beståndsdel. Det behöver finnas fysiska mötesplatser som är öppna och trygga för alla.

Det krävs kunskap om normkritik hos alla yrkesgrupper som möter andra människor i sitt arbete.

Skolan måste visa att det finns alternativ och möjligheter för de som inte känner sig hemma i heteronormen eller i sitt kön. Det här ska finnas med i alla delar av undervisningen, inte bara vara en enstaka lektion, då det snarare förstärker normerna än förändrar dem.

Även inom vården och rättsväsende är det av yttersta vikt att kunskap, förståelse och inkluderande metoder finns och används.

För att förändra normer och på så sätt frigöra individens möjlighet att göra sina egna val räcker det inte med åsikter och beslut, det behövs även praktiska åtgärder. Vi behöver på olika sätt skapa en förståelse för allas rättigheter och det behöver finnas trygga rum för alla. Vi vill utveckla och förenkla möjligheterna att bedriva föreningsverksamhet och företagande, och vi ska stödja ideella organisationer, som till exempel RFSL, i deras arbete.

Att själv kunna välja hur du vill leva ditt liv ska inte begränsas av var du kan vara dig själv. Den möjligheten ska finnas var du än vill bo i vårt land. Den valmöjligheten tänker vi i Feministiskt Initiativ fortsätta att arbeta för!

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad
Ingrid Mårtensson, styrelseledamot Feministiskt initiativ och Fi Jämtland