I en jämlik skola för alla hör varken könssegregering eller religion hemma. På den punkten får inte Socialdemokraterna fega ur.

Det stormar igen kring den kontroversiella frågan om religiösa friskolor. Efter tisdagens Kalla fakta där ett inslag om hur en muslimsk skola separerar pojkar och flickor i skolbussen som tar eleverna mellan skolan och bostadsområdet, har statsminister Stefan Löfven vredgat sagt att detta är avskyvärt och att det inte hör hemma i Sverige. I Sverige är det jämställdhet som gäller, punkt slut, konstaterar han till TV4.

1. Ja, det har han helt rätt i. 2. Är det dags att vakna nu? Varken ojämställdhet, ojämlikhet eller religiösa friskolor hör hemma i Sverige. Och det gäller oavsett religion, för vi ska inte glömma att majoriteten av de religiösa skolorna är kristna. Enligt utbildningsdepartementets siffror för 2016 fanns 66 religiösa friskolor, varav 54 är kristna, elva är muslimska och en är judisk.

En annan sak vi inte ska glömma är att många som nu högljutt ondgör sig över avarterna, kommer från de partier som drev igenom friskolereformen och möjligheten för etableringen av de religiösa friskolor vi har i dag. Nåja, sent ska syndaren vakna.

Enligt skollagen får fristående skolor med konfessionell inriktning inte ha konfessionella inslag i undervisningen, men det är tillåtet i utbildningen i övrigt (raster, skolmåltider, skolskjutsar, utflykter), så länge dessa inte strider mot värdegrunden. Dessutom ska deltagandet vara frivilligt. Hur är det möjligt att en tillsynsmyndighet säkerställer detta i praktiken? Svar: Det är det inte.

Det är ett viktigt steg att skolan, liksom staten, ska vara frikopplad från religion.

Inför Socialdemokraternas partikongress i helgen har flera partidistrikt och enskilda socialdemokrater kraftigt tagit ställning för ett förbud av religiösa friskolor. I en debattartikel i DN slås det till synes självklara fast att »alla elever har rätt till en skola där alla skoldagar är helt fria från religiös påverkan«. Det räcker inte med regleringar av lagstiftningen och skarpare tillsyn, utan röster höjs nu för ett förbud.

»Jag har landat i att jag är helt emot att det ska kunna förekomma religiösa friskolor eller skolor som sorterar barn utifrån annan kulturell eller politisk bakgrund. Jag vill att mitt parti på den kongress som nu väntar tar tydliga steg mot att rensa bort de inslagen i det svenska skolsystemet«, säger Olle Burell (S) som är skolborgarråd i Stockholm till SVT.

Ojämlikheten har ökat i den svenska skolan, det slogs senast i måndags fast av OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher. Ett förbud av religiösa friskolor råder naturligtvis inte bot på det, men det är ett viktigt steg att skolan, liksom staten, ska vara frikopplad från religion.

Det är därför mycket välkommet att det finns tydliga och modiga S-politiker i denna fråga. Oavsett politisk färg måste skolpolitiken lägga grunden för en jämlik kunskapsskola för alla. I en sådan hör varken könssegregering eller religion hemma. På den punkten får inte Socialdemokraterna fega ur.