Bild: Flickr/ News öresund
Bild: Flickr/ News öresund

För att få Postnord att fungera med både samhällsuppdrag och vinstkrav så krävs, förutom prisreglering, att verksamheten utvecklas, skriver avdelningsstyrelsen för Fackförbundet ST inom Postnord.

Postnord är i dag ett statligt bolag som ägs av den svenska och danska staten gemensamt.

Postnord har ett samhällsuppdrag som innebär att vi ska dela ut post till alla brevlådor i hela Sverige. Det är ett fint uppdrag som vi som jobbar inom Postnord är stolta över. Samhällsuppdraget ska vi behålla men det behöver utvecklas.

Att vara ensam aktör och sköta ett distributionsnät över hela landet medför stora kostnader. De bekostas av dem som skickar post. Men vi har ju också konkurrenter, exempelvis Bring, och de behöver inte bära några kostnader för distributionsnätet. Det här är inte konkurrens på lika villkor. Våra konkurrenter intresserar sig bara för storstadsområden där det finns en lönsamhet och plockar russinen ur kakan.

Då kan vän av ordning och företagsamhet fundera över kostnaderna som vi kan ta ut. Prissättningen är inte fri på postmarknaden eftersom det inte är en avreglerad marknad där konkurrensen är fri. Vi menar att det bör fortsätta att finnas regleringar och vi förespråkar enhetsporto, där alla aktörer finns inom samma portosfär.

Postnord måste kunna finansiera sin egen infrastruktur och vi måste också leverera vinst till vår ägare staten. Om inte detta sker så är ju frågan till våra politiker vem eller vilka som ska bära kostnaderna för glesbygden där lönsamheten aldrig kan bli densamma som i tätorter?

För några veckor sedan kom nyheten att PostNord går med 337 miljoner kronor i förlust efter skatt för fjärdekvartalet 2015. Stora delar av förlusterna kommer från den danska delen av företaget där postvolymerna sjunkit drastiskt till följd av digitaliseringen. De senaste tre åren har Postnord gjort stora nedskärningar med anledning av förlusterna och många av våra medlemmar har blivit uppsagda.

Nu närmar vi oss en gräns när Postnord snart inte kan upprätthålla servicen längre.

För att få Postnord att fungera med både samhällsuppdrag och vinstkrav så krävs, förutom prisreglering, att verksamheten utvecklas. Det finns de som tror att en samdistribution mellan post och tidningar vore en lösning för ökad vinst. Vi tror inte på det.

Det finns stora risker med att knyta upp organisationen kring produkter där marknaden minskar. I stället måste annan produktutveckling ske och där måste Postnord våga satsa mer för att komma ur krisen. Vi tror på att utveckla produkter som ligger närmare digitaliseringen.

Avdelningsstyrelsen för Fackförbundet ST inom Postnord
Ann-Christin Fällén
Ann-Katrin Broman
Theresia Dissel
Christina Bergström-Jonsson
Kristofer Björklund
Bo Fröström
Per-Åke Alenius
Tony Åhman
Mikael Olséen