En majoritet av Europas romer faller utanför den europeiska pelaren för sociala rättigheter – de betecknas nämligen som »ekonomiskt inaktiva«. Det är hög tid för Löfven att ställa krav på EU, skriver Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare.

Klimatet för de mest utsatta EU-medborgarna blir allt bistrare.

DN:s mätning häromdagen visade att 55 procent av stockholmarna tycker att tigggeri ska vara förbjudet i staden. För ett år sedan var siffran 32 procent.

Bland tillfrågade socialdemokrater var 52 procent positiva till en sådan politik. Det ligger nära till hands att förmoda att Ardalan Shekarabis välpublicerade testballong om att titta närmare på ett möjligt tiggeriförbud har spelat roll för att partiets siffra har blivit så hög.

När moderaterna genom Anna König Jerlmyr omedelbart uttalade att »ett förbud är en tydlig och nödvändig markering«, var det därför välkommet att biträdande finansborgarrådet Karin Gustafsson (S) underströk att ett förbud visserligen skulle ta bort tiggarna ur vår åsyn, men att det inte skulle ta bort fattigdomen.

Det är uppenbart att det krävs en seriös politisk diskussion om konstruktiva – proaktiva – lösningar som också tar hand om problemen med undermåliga bostadsförhållanden på olämpliga platser.

Det är självklart att huvudansvaret för den uppkomna situationen – att vissa medborgare är så fattiga att de för att kunna försörja sig måste resa hundratals mil för att arbeta eller, i värsta fall, tigga – ligger i hemländerna. Därför är det bra att regeringen tagit vissa steg för att samarbeta med Rumäniens och Bulgariens regeringar för att förbättra de utsattas situation. Men stegen är ännu bara myrsteg.

Mot den bakgrunden var det synnerligen glädjande att du i somras kungjorde att du ämnade bjuda in till ett EU-toppmöte om sociala frågor under 2017.

Det skulle dessutom kunna ge tillfälle att praktiskt följa upp det initiativ att utveckla den europeiska pelaren för sociala rättigheter som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tagit. En plan med förslag på ett tjugotal områden finns ju på bordet sedan i mars i år.

I stort sett alla dessa förslag borde naturligtvis gälla alla EU-medborgare, men här faller de flesta av Europas romska minoritet under radarn, för att de betecknas som »ekonomiskt inaktiva«. Det betyder i klartext att de är för fattiga för att överhuvudtaget komma in i det sociala systemet. Och det rör sig om 10-12 miljoner människor – mer än hela Sveriges befolkning!

Den aktuella planen ser ut som en handelshögskolas makroekonomiska inventering med sidoblickar på sådana sociala aspekter som är viktiga för att ekonomin och arbetsmarknaden ska fungera i och mellan unionens länder. Men de som är »ekonomiskt inaktiva« lämnas utanför. Om de inte räknas in i planerna för exempelvis utbildning, bostäder och hälso- och sjukvård, vad återstår då för dem annat än att tigga?

Det finns dock en ljuspunkt. Man har öppnat för ett samråd om planerna i form av en så kallad medborgardialog med möjligheter för såväl offentliga som civilisamhällets intressenter att inkomma med synpunkter och förslag fram till den 31 december i år.

Jag vill därför uppmana dig, Stefan Löfven, att, både som partiledare och statsminister,

Säkerställa att alla konstruktiva förslag på den europeiska sociala pelarens område också kommer att omfatta de allra mest utsatta EU-medborgarna så att de i ett längre perspektiv inte ska behöva tigga för sin och sina barns försörjning.

Se till att dagordningen för det planerade sociala toppmötet inte tappar bort de människor i Europa som – även de – har rätt åtnjuta mänskliga och sociala rättigheter.

Mats Åberg, före detta ambassadör, bland annat vid Europarådet och i Rumänien, initiativtagare till Nätverket för utsatta EU-medborgare