Amsterdams flygplats. Foto: Pixabay

DEBATT Det enda globala avtal inom flyget som nämner klimatfrågan är skrämmande oambitiöst. Därför måste EU nu sätta ned foten, skriver företrädare för flera miljöorganisationer.

23 september samlas FN:s luftfartsorgan ICAO:s högsta beslutande organ – the Assembly – i Montreal.

En huvudfråga är framtiden för CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), det globala klimatkompensationssystem församlingen ställde sig bakom vid sitt senaste möte 2016, och som är tänkt att börja fungera från 2021.

Vid mötet kommer EU och dess medlemsländer att ställas inför svåra avväganden:
Om EU-länderna väljer att helt och hållet ställa sig bakom CORSIA betyder det förmodligen att EU inom några år måste plocka ut flyget ur EU:s utsläppshandelssystem, vilket är det enda någorlunda fungerande styrmedel som finns för att minska flygets klimatpåverkan.

Flyget står globalt för nära 3 procent av världens utsläpp av koldioxid.

EU kan istället välja att behålla flyget i utsläppshandeln, men då måste medlemsstaterna antagligen ställa sig vid sidan av CORSIA. Då finns risken att hela överenskommelsen faller.

CORSIA är det enda globala avtal inom flyget som nämner klimatfrågan. ICAO har fram tills nu mest agerat för att främja flygets fortsatta tillväxt så det är på ett sätt ett steg framåt att flygbranschen tvingats prata klimat.

Men, och det är ett stort och viktigt men, CORSIA är ett skrämmande oambitiöst avtal. Det är helt verkningslöst ifråga om att åstadkomma de utsläppsminskningar som världen behöver nu och under de närmaste tio åren. Vi talar om att de globala utsläppen minst måste halveras under det kommande decenniet.

Att flyget då, enligt CORSIA, ska få orsaka lika stora utsläpp som de beräknas göra 2020, att enda motåtgärden mot ökade utsläpp är så kallas klimatkompensation med början 2027, och att fossilt bränsle ska få räknas som klimatneutralt så länge det producerats av en anläggning som drivs med förnybar energi, är helt otänkbart. Det är inget annat än en kränkning mot alla de mer angelägna behov som världens fattigaste länder och människor behöver kämpa med i de klimatutmaningar som vi redan nu märker konsekvenserna av.

Flyget står globalt för nära 3 procent av världens utsläpp av koldioxid, vilket är lika mycket som hela Tyskland. Och med höghöjdseffekten medräknad står flyget för uppåt 5 % av utsläppen av växthusgaser. Dessutom är flyget det område där utsläppen ökar snabbast. Mellan 2013 och 2018 har utsläppen ökat med 195 miljoner ton koldioxid, en ökning med 27 procent. Flygbranschens prognoser pekar på en 300-procentig ökning till 2050 om de får fortsätta som hittills.

EU:s utsläppshandel är långt ifrån perfekt. Priserna är fortfarande för låga, och den omfattar bara flyg inom EU fram till 2024. Flyget betalar inte heller för de höghöjdseffekter som kan innebära en lika stor klimatpåverkan som koldioxidutsläppen. Därför behövs nationella flygskatter som i Sverige, Frankrike och Storbritannien. De måste skärpas tills flyget tar sitt fulla klimatansvar.

I nuläget är det oerhört viktigt att EU sätter ner foten vid förhandlingarna i Montreal. Stå kvar vid utsläppshandeln, deklarera att den kommer att skärpas, och omfatta alla flyg till och från EU-området. Deklarera att ett internationellt avtal är nödvändigt, men det måste vara så utformat att det ger den effekt klimatet kräver. Allt annat är ett svek mot mänskligheten.

 

Maja Rosén, ordförande, Vi håller oss på Jorden

Torbjörn Vennström, vice ordf, Klimatriksdagen 

Pia Björstrand, Talesperson, Klimataktion

Roger Bydler, sammankallande Klimatriksdagens transportutskott