FOTO: Sussane Nilsson/ flickr

flyg Svenskarna fortsätter flyga allt mer. Förra året reste 47 miljoner människor från svenska flygplatser. Samtidigt har en debatt om eget ansvar för klimatkrisen  blommat upp på kultursidorna och kända personer tar beslut om flygbojkott.

Förra året ankom eller lämnade 47 miljoner människor en svensk flygplats. Det visar ny statistik från branschorganisationen Svenskt Flyg. Det är en ökning av flygresandet med 6 procent jämfört med 2016.

Enligt Svenskt Flyg har utsläppen trots allt legat still på samma nivå de senaste tio åren, tack vare energieffektiviseringar, större plan och högre beläggning på planen. Svenskt Flygs generalsekreterare Henrik Littorin säger att siffrorna inkluderar både inrikes och utrikes resor som utgår från svenska flygplatser, och att uppgifterna bygger på statistik från Naturvårdsverket.

Men på Naturvårdsverket menar man att det inte stämmer att utsläppen legat still de senaste åren.

Istället har utsläppen, enligt myndigheten, nästan fördubblats sedan 1990 om man räknar så kallad bunkring, det vill säga hur mycket bränsle flygplan tankar i ett visst land: från 1,3 miljoner ton till 2,5 miljoner ton 2014.

En annan beräkningsmetod som lägger till effekter som relativt nyligen upptäckts av forskare, den så kallade höghöjdseffekten, ger istället att utsläppen för svenskarnas inrikes och utrikes flygresor var 11 miljoner år 2014, jämfört med 7 miljoner ton 1990.

Samtidigt har en debatt om att avstå flyget för klimatets skull blossat upp på tidningarnas kultursidor. Jens Liljestrand skrev i Expressen Kultur i helgen om sin klimatångest över att flyga till andra sidan jorden och visa sina barn det han kallar »en döende värld«. Och igår skrev kulturskribenten och journalisten Isobel Hadley-Kamptz en text i samma tidning om sitt beslut att sluta flyga och vilken avund hon känner när hon ser sina vänners semesterbilder från stränder i värmen.

Även kulturskribenten Jenny Maria Nilsson gav sig in i debatten på Twitter, där hon kritiserar den medelklass som ojar sig över klimatet, samtidigt som de bokar 4-5 utlandsresor om året.

I dagens DN Kultur skriver Sofia Ulver, forskare i konsumtionskultur om hur dagens medelklass klyvs mellan två ideal om å ena sidan resandet som uttryck för nyfikenhet och att eftersträva något genuint, och å andra sidan det politiskt medvetna resevägrandet av klimatskäl. »Det är hög tid att omvärdera resans betydelse som den enskilt högsta upplevelsen.« skriver Sofia Ulver.

Sedan ett bra tag har sångerskan Malena Ernman gjort sig känd för sitt politiska engagemang i flera samhällsfrågor, vilket bland annat innebär att bojkotta flygresor.

Och den tidigare skidskytten Björn Ferry och hans fru Heidi Andersson, världsmästare i armbrytning har bestämt sig för att bli helt koldioxidfria fram till 2025. Det här gör bland annat att Björn Ferry valt att inte åka till vinter-OS i Sydkorea, där erbjöds att vara med som expert för Kanal 5.

Tidningen ETC har i veckan granskat flygbranschen och hur de flesta svenska flygplatser bara överlever tack vare kraftiga subventioner av priserna som finansieras med kommunala skattemedel. 29 av 39 flygplatser i Sverige bär inte sina egna kostnader, enligt tidningen, och för varje resa via Pajalas flygplats är biljetten subventionerad med så mycket som 2 861 kronor.