Porträttbilder på Helene Hellmark-Knutsson och Ann Linde
Helene Hellmark-Knutsson och Ann Linde. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet, Mattias Vepsä

Högerextrema krafter hotar EU, den inre marknaden och jobben. Vi Socialdemokrater vill se ett EU som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och tar krafttag för trygghet, jobb och välstånd, skriver Ann Linde och Helene Hellmark-Knutsson.

DEBATT Visste du att det behövs 30 olika tjänster för att producera och leverera en limpa bröd? Tjänsterna utgör cirka 72 procent av det slutliga priset när du köper bröd i affären. Fortfarande finns det många onödiga hinder kvar i handeln med tjänster i EU. Exempelvis är det svårt för en svensk bagare att jobba i Tyskland – för där är bagare ett reglerat yrke.

I dag debatterar riksdagen EU:s inre marknad; en fråga som förtjänar stort intresse. Med över 500 miljoner konsumenter och 23 miljoner företag är den inre marknaden världens största marknadsplats. Sedan 1995 har Sveriges handel med EU:s inre marknad fördubblats, vilket också bidragit till framväxten av nya jobb runt om i hela landet. Tack vare den svenska exporten har 1,4 miljoner personer ett jobb att gå till, och drygt sju av tio varor som exporteras från Sverige går till den gemensamma inre marknaden.

Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är hotat.

I dag tappar EU andelar av världshandeln. För att EU ska behålla och vässa sin internationella konkurrenskraft, måste den inre marknaden anpassas till nya förutsättningar och en föränderlig värld. Handeln med varor på den inre marknaden fungerar väl. Men när det kommer till tjänster ser det inte lika bra ut. Den inre marknaden måste också ge bättre förutsättningar för den digitala ekonomin. Om vi lyckas få bort onödiga handelshinder på den inre marknaden kan jobben bli ännu fler – och än mer konkurrenskraftiga.

EU skapar tillväxt och jobb i Sverige. När jobben blir fler och mer konkurrenskraftiga kan vi också bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför driver vi socialdemokrater på för att göra det enklare att sälja tjänster i andra EU-länder – och skapa bättre förutsättningar för digitala lösningar och affärsmodeller. I EU ska vi konkurrera med den skarpaste kompetensen, de bästa produkterna och tjänsterna, de smartaste uppfinningarna och den grönaste teknologin, inte genom dumpade löner.

Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är hotat. Högerextrema krafter växer sig nu starkare och hotar EU, den inre marknaden och jobben. Vi Socialdemokrater vill se ett EU som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och tar krafttag för trygghet, jobb och välstånd.

Ann Linde (S)
Utrikeshandelsminister
Helene Hellmark-Knutsson
Gruppledare för (S) i Näringsutskottet