Jonathan Caulkins och Stephanie Lake. Foto: Carnegie Mellon University's Heinz College och

I Kanada och USA har cannabis-legalisering strypt kriminellas intäkter. Och färre unga, fattiga och minoritetsgrupper arresteras. Men i USA väcker den ökade variationen av produkter och den högre intensiteten frågor om hälsoeffekter. 

I Kanada legaliserades cannabis nationellt 2018. Den kanadensiska forskaren Stephanie Lake, doktor i folkhälsa vid UCLA, berättar att andelen unga som brukade cannabis var bland de högsta i världen.

– Det var uppenbart att kriminaliseringen inte höll dem borta från cannabis, så det behövdes ett nytt förhållningssätt, säger hon. 

Det fanns en stor oro över att drogen var så lättillgänglig för unga på den svarta marknaden, och att innehållet i det som konsumerades var osäkert. En statligt reglerad marknad skulle ge staten kontroll över vilka som brukar, vilka typer av produkter som säljs och hur säkra de är. 

– Nu krävs licens för producenter, odlare och behandlare. Och bevakning av försörjningskedjan, från frö till försäljning, gör att staten lätt kan återkalla osäkra produkter, säger Stephanie Lake.

Stephanie Lake. Foto: University of British Colombia.

 

Den andra drivande faktorn bakom legaliseringen var att det skulle minska den växande organiserade brottsligheten. En statlig undersökning visar att under 2022 köpte 61 procent sin cannabis legalt, en ökning från 53 procent 2021 och 41 procent 2020. 

Stephanie Lake framhåller att den svarta cannabis-marknaden finns kvar, men att den troligtvis långsamt fasas ut. Att den skulle försvinna på en gång var det ingen som förväntade sig, säger hon.

Staten gör årligen undersökningar om cannabis-bruket i Kanada. Hur många i olika åldersgrupper som brukar det, hur ofta och hur det påverkar hälsan. Bland vuxna har bruket ökat något, men någon uppenbar förändring i ungas bruk har inte observerats.

Från mitt perspektiv, som forskare inom folkhälsa, var det bra att legalisera för att få en bättre samtalsmiljö kring cannabis.

 

Den psykiska ohälsan har inte heller ökat. 2022 svarade 96 procent att de aldrig behövt professionell hjälp för sitt bruk, och generellt svarade deltagarna att cannabis var mer förmånligt än skadligt för deras hälsa. 

– Det är ingen godartad substans såklart, det finns risker med den. Men att legalisering leder till mer psykisk ohälsa, eller att det rent naturligt ska leda till mer bruk, det vet vi inte säkert, säger Stephanie Lake. 

Hon tillägger att en positiv effekt av legaliseringen är att den hålla unga borta från brottsregister och fängelse. Ett av målen var att skydda ungdomar på olika sätt, dels från att bruka cannabis men också från att bli åtalade och straffade för det. Eftersom det också kan ha negativa effekter på hälsan och förstöra liv. 

Kriminaliseringen drabbade främst svarta och urinvånare, konstaterar Stephanie Lake. I Vancouver var urinvånare sex gånger mer utsatta för arrestering, och i Halifax löpte svarta över fyra gånger så stor risk att åka fast.

– Från mitt perspektiv, som forskare inom folkhälsa, var det bra att legalisera för att få en bättre samtalsmiljö kring cannabis. Erkänna att cannabis används och gå framåt med hur vi kan göra det säkrare för folk att använda det, säger Stephanie Lake.

I USA har majoriteten av staterna legaliserat cannabis. Men det skiljer sig mycket från hur det ser ut i Kanada och Uruguay. Här är det fortfarande inte lagligt enligt federal lagstiftning, och marknaden är mycket mer kommersialiserad och de privata vinstintressena dominerar. 

Att bara avkriminalisera eget bruk kommer att öka den organiserade brottsligheten eftersom marknaden är helt överlämnad till kriminella.

Jonathan Caulkins, professor och forskare inom narkotikapolitik vid Carnegie Mellon University’s Heinz College, menar att staterna legaliserat i takt med att USA gått mot en mer libertariansk ”lev-låt-leva attityd”. 

– Vi har haft strikta lagar mot spel, fyrverkerier och samkönade äktenskap. Nu är inställningen snarare att låta folk göra vad de vill så länge det inte skadar andra. Dessutom har majoriteten av befolkningen provat cannabis, och de som inte har det har åtminstone en vän eller bekant som har, säger han.

Jonathan Caulkins. Foto: Carnegie Mellon University’s Heinz College.

 

Det fanns dessutom en stark kritik mot kriminaliseringen och att så många människor arresterades för marijuana-innehav, berättar Jonathan Caulkins. När bakgrundskontroll blev allt vanligare blev det svårt för de som åkt fast att söka jobb och stipendier för studier. Detta drabbade framför allt svarta och de med lägre inkomst, berättar Jonathan Caulkins.

– Det handlade först och främst om ren och skär rasism. Sen var de som åkte dit för marijuana-innehav samma personer som oftare integrerade med polisen. Så en rik person i förorten som satt hemma och rökte i vardagsrummet hade väldigt låg risk att bli upptäckt. Medan stadsbor som levde sitt sociala liv utomhus i fattigare områden, där brottsligheten var högre, hade hög risk att åka fast, säger han.

Gamla former av cannabis var som mjölk. Sen legaliserade vi mjölk och nu har vi keso, yoghurt, mjukost och glass. Det är en allvarlig utveckling för det sänker barriärerna till bruk.

Den svarta cannabis-marknaden har minskat sedan legaliseringen, liksom kvantiteten som produceras illegalt. Så de kriminellas intäkter har strypts. Jonathan Caulkins menar att om det är organiserad brottslighet relaterat till cannabis som bekymrar räcker det inte med att bara avkriminalisera eget bruk. 

– Att bara avkriminalisera eget bruk kommer att öka den organiserade brottsligheten eftersom marknaden är helt överlämnad till kriminella, säger han. 

Marknaden har dock blivit mycket större i USA och de som brukar cannabis många fler. I och med att variationerna av produkter exploderat sedan legaliseringen har det också blivit enklare och mer attraktivt att konsumera cannabis, menar Jonathan Caulkins.

– Gamla former av cannabis var som mjölk. Sen legaliserade vi mjölk och nu har vi keso, yoghurt, mjukost och glass. Jag tror inte att vi såg det komma. Det är en allvarlig utveckling för det sänker barriärerna till bruk. För människor som inte vill ha rök i lungorna är det mer inbjudande om cannabis kommer i form av godis. Det blir också enklare för unga att börja. Det ätbara har hög potens och kan missbrukas mer än andra former, säger Jonathan Caulkins. 

Detta kan jämföras med Kanada där det finns strikta regler för marknadsföring och paketering. Stephanie Lake berättar att paketen är färglösa med en liten logga och obligatorisk hälsovarning. Det kan göra att produkten verkar mindre intressant för de som aldrig brukat cannabis.

Intensiteten och potensen i cannabis-produkterna (THC-halten, det dominerande psykoaktiva ämnet i cannabis) har också ökat i USA. Detta kan ha negativa effekter på hälsan men det är för tidigt att säga än, menar Jonathan Caulkins. 

– Vi kommer inte att se effekterna på lång tid. Och jag tror att de kortsiktiga och långsiktiga effekterna skiljer sig åt. Vi bör vara ödmjuka inför att det kan dyka upp överraskningar i det långa loppet, säger han. 

Läs mer: ”Du kan inte stoppa våldet med legalisering”

Läs mer: Forskare oeniga om legalisering av cannabis