Juan Fonseca

Det krävs en radikal åtgärdsplan för att bryta mönstret för att utrota segregation, exkludering och gängvåld, skriver Juan Fonseca.

Sverige står inför en allvarlig kris där maffiavåldet blomstrar i segregerade och exkluderade förorter. Mafiosos använder sig av arméer bestående av svenska barn och ungdomar med invandrarbakgrund som hyrda mördare. Svenska mafiosos är brutalare än Pablo Escobar och El Chapo. Vi kan inte längre förbise denna brutalitet och ignorera dess rötter. Det är hög tid att ta itu med problemets kärna genom att införa radikala åtgärder som bekämpar segregation, exkludering och gängvåld på alla nivåer.

1. Omstrukturering av utbildningssystemet.

För att bryta mönstret av segregation och exkludering i våra samhällen, måste vi omstrukturera vårt utbildningssystem från grunden. Förortsområden bör erbjuda högkvalitativa skolor med likvärdiga resurser som de i mer välbärgade områden. Dessutom bör vi främja inkludering genom att införa interkulturella utbildningsprogram och mentorprogram, där elever från olika bakgrunder kan mötas och lära av varandra.

2. Investering i sociala initiativ – skapa idrottshallar och fotbollsskolor.

För att bryta den onda cirkeln av exkludering och bristande möjligheter samt rekrytering av barn till maffiaorganisationer måste vi satsa betydligt mer resurser på sociala initiativ. Genom att erbjuda ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter, idrotts- och kulturverksamheter kan vi intressera dessa barn för att bli morgondagens idrottare och fotbollsstjärnor. Idrottsrörelsen tillsammans med staten, regioner och kommuner bör skapa idrottshallar och fotbollsskolor i exkluderade områden. Idrott är någonting som lockar barn och ungdomar. Satsningar på utbildning, yrkesutbildningar och praktikplatser, kan ge många barn och ungdomar i exkluderade förorter ett skäl att vända maffia ryggen.

3. Direktvalda stadsdelsnämnder och lokala politiska organisationer.

Segregation och exkludering går hand i hand med socioekonomisk ojämlikhet, utanförskap och avsaknad av politisk makt. Vi måste bekämpa detta genom att införa mer jämlika arbetsmarknadsstrukturer, ekonomisk rättvisa och deltagande i samhällsutvecklingen. De i dag existerande stadsdelsnämnderna i landets stora städer bör väljas direkt av de boende i exkluderade förorter. Det skulle skapa intresse för samhället, politik och deltagande i samhällsutvecklingen.

4. Ekonomiska zoner i stället för visitationszoner.

I stället för visitations zoner bör staten, regioner, kommuner och privat näringsliv skapa ekonomiska zoner i exkluderade förorter genom att skapa arbetsplatser, främja sysselsättning, utveckla småföretagsamhet och ekonomisk rättvisa. Då kan vi ge människor verktygen att bryta sig fria från maffians grepp. Ekonomiska zoner innebär att främja möjligheten till anställning för personer från utsatta områden och skapa incitament för företag att investera i dessa områden.

5. Internationella erfarenhetsutbyten och samverkan.

För att bekämpa maffiaväldet behöver vi inspireras av bästa praxis runt om i världen och aktivt söka samarbeten med andra länder, som har lyckats reducera gängverksamheten. Genom att lära av framgångsrika strategier och implementera dem på nationell nivå kan vi ta ett steg närmare en lösning på vårt eget problem.

6. Konfiskera mafiosos medel

Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Kronofogden och Skatteverket bör ges lagliga möjlighet att konfiskera medel från mafiosos och maffiaaffärer.

7. Mobila polisstationer.

Skapa mobila polisenheter, bilar där människor i exkluderade förorter kan ge tips, anmäla brott och så vidare. För att upprätthålla trygghet och säkerhet i segregerade områden måste vi införa starkare polisiär närvaro.

Vi kan inte längre se på när maffiavåldet sprider sig i våra samhällen. Barn från förorterna är också svenska barn och vi är skyldiga dem en bra framtid.

Juan Fonseca, f.d. riksdagsledamot och medlem i S i Solna