Gert Lundstedt Foto: Tor Johnsson

debatt Det är frustrerande att se hur egenföretagande frilansjournalister behandlas i denna kris, och inte inkluderas bland de som ska vara med och kickstarta ekonomin när pandemin väl är över, skriver Gert Lundstedt.

Från vänster till höger hyllas egenföretagare med enskild firma som kreatörer och entreprenörer som får hjulen att snurra. Det är ni som bygger landet kan det till och med heta. Vilket förstås är en överdrift. Bygger landet gör vi alla gemensamt.
Egenföretagare finns inom de flesta yrkesgrupper och branscher; ingenjörer, skådespelare, ekonomer, journalister… Enligt SCB finns runt 600 000 enskilda firmor i Sverige, och 500 000 aktiebolag.
Så kom pandemin, och plötsligt finner vi oss med enskild firma vara ett företagar-prekariat jämfört med aktiebolag. Hur kunde det bli så?

På grund av coronan har mycket bromsat in och stannat av. Nu gäller det att hjälpas åt att hålla alla över ytan tills det blåst över. Göra det möjligt att trots pandemin klara av det basala: betala räkningar, ha tak över huvudet och ställa mat på bordet. Inte behöva lägga ned firman och bli arbetslös.

Plötsligt är högtidstalen om kreatörer och entreprenörer som bortblåsta.

Att vi har en finansminister och en regering som samlat i ladorna gör att det finns ekonomiska muskler att hålla igång landet under corona-krisen. Därmed har regeringen kunnat presentera stödpaket på stödpaket för att hjälpa olika grupper att klara sig igenom det besvärliga läget. Satsningar som redan kostat flera hundra miljarder, och många fler lär det bli. Hittills har anställda och aktiebolag fått möjlighet till korttidsarbete utan att tappa värst mycket i lön, aktiebolag har fått minskade arbetsgivaravgifter… En rad olika stöd har kommit på plats för att rädda företag och jobb.

Så långt är det bra, och det har fungerat imponerande väl.
Fast en grupp har lyst med sin frånvaro i stödpaketen: de med enskild firma.
Plötsligt är högtidstalen om kreatörer och entreprenörer som bortblåsta. Hittills har egenföretagarna inte fått mer än smulor från regeringen S-MP och deras stödpartier C och L. Därför är det skarpt läge nu. Många med enskild firma går på knäna, är på gränsen att packa ihop och lägga ned. En förlust inte bara för individen, utan för hela samhället och ekonomin.

Låt mig visa hur regeringens uteblivna stöd slår mot de med enskild firma.
Frilans Riks inom Journalistförbundet organiserar drygt 1 700 frilansjournalister. Av dem har kring åttio procent enskild firma. Under pandemin efterfrågar allmänheten mer journalistik, inte mindre. Trots det har många frilansjournalister förlorat en stor del av sina uppdrag eftersom annonsmarknaden rasat och beställningen av frilansmaterial sjunkit som en sten. En enkät bland Frilans Riks medlemmar visar att nära hälften har förlorat uppdrag på grund av pandemin; en tredjedel av dem saknar möjlighet att täcka upp för de uteblivna intäkterna. Många frilansare kommer därför, om ingenting görs, tvingas lägga ned sina företag och skriva in sig som arbetslösa; eftersom villkoret för att få a-kasseersättning är att du först lägger ner firman och säger nej till de jobb som ändå går att få. Sådan är regeln: för att stämpla måste du säga nej till alla jobb.

Enligt regeringen har journalister en samhällsviktig funktion. Dessutom vill vi inget hellre än att jobba. Ändå har vi hitintills behandlats som luft vad gäller statligt stöd för att hålla också oss under armarna medan krisen pågår.
När finansminister Magdalena Andersson presenterade ett företagspaket nyligen sa hon: ”Det här stödet är väldigt pricksäkert. Ju mer man är drabbad desto mer får man ut av stödet.”
Ingenting kunde vara mer fel för egenföretagaren.
Regeringen måste därför med omedelbar verkan ge oss med enskild firma:

  • samma möjlighet till korttidsarbete som aktiebolag,
  • sänkt egenavgift så att den hamnar i nivå med reduceringen av arbetsgivaravgiften för aktiebolag.

Som ordförande i Frilans Riks är det frustrerande att i en tid märkt av pandemin se hur mina medlemmar, egenföretagande frilansjournalister, behandlas som andra klassens företagare. Hur de till skillnad från anställda och aktiebolag inte inkluderas bland de som ska vara med och kickstarta ekonomin när pandemin väl är över. Det är ofattbart hur regeringen ena stunden kan tala sig varm för journalister som en samhällsviktig funktion, för att i nästa inte vilja ta det beslut som krävs för att landets frilansjournalister ska kunna överleva pandemin och även framöver försvara demokratin.

 

Gert Lundstedt 
ordförande för Frilans Riks inom Journalistförbundet