Maud Olofsson lämnade sitt partiledarskap för Centern och blev frispråkig. Nu anklagar hon Jan Björklund (FP) för att aktivt ha motarbetat alla satsningar på förnybar energi.

Det är uppenbart att regeringens energipolitik har gått i stå. Allianspartiernas kärnkraftsuppgörelse var i själva verket ett sätt att kortsluta frågan. Centern fick kritik för att ha sålt sin själ när partiet gick med på att ny kärnkraft kan byggas. Samtidigt har Olofsson rätt i att när staten inte längre ska subventionera kärnkraften kommer det inte att byggas några nya reaktorer. Kärnkraften är på tok för dyr. Om det kunde vi läsa i The Economist nyligen.

Centerpartiet tycks tyvärr ha gett upp tanken på en energiomställning. Det visade sig i veckan som gick när den svenska energiministern hamnade i bråk med sin danska motsvarighet. Danmark, som är EU-ordförande, vill att alla 27 medlemsländer antar bindande åtgärder för att klara EU:s målsättning att effektivisera energianvändningen med 20 procent fram till 2020.

Mot detta har energiminister Anna Karin Hatt (C) protesterat. Hon menar att det danska förslaget skulle hota den svenska elintensiva industrin.

Det är en sorgligt defensiv hållning och dessutom verklighetsfrånvänd. Sverige har förvisso en hög energianvändning jämfört med de flesta andra länder. Detta går dock inte enbart att skylla på att vår industri har särskilt höga elbehov. Forskare som Björn Karlsson vid Linköpings universitet har under lång tid visat att fabriker i Sverige drar betydligt mer el än vad samma sorts fabriker i andra delar av Europa drar. Det låga elpriset i vårt land har lett till ett slöseri som inte är långsiktigt hållbart. När nu elmarknaden är avreglerad och den gemensamma nordiska elbörsen har lett till att priserna europeiseras blir det kostsamt för industrin.

Om Hatt vill hålla kvar den svenska industrin i en onödigt hög elanvändning försämrar det Sveriges chanser att klara konkurrensen. En politik som vill värna svenskt näringsliv satsar i stället på att underlätta för ny miljö- och energiteknik där energieffektivisering är ledstjärna.

Intressant är att Svenskt Näringsliv i dagarna har publicerat en rapport om hur företagen ska bli bättre på energieffektivisering. Rapportens förslag liknar dem som Naturskyddsföreningen tidigare lanserat. Ingenjörsakademin, IVA, sparkade i tisdags igång ett projekt om energieffektivisering, som svar på att EU skärper sin energipolitik. Det är utmärkta initiativ.

Efter påsk börjar förhandlingsrundan inom EU angående effektiviseringsdirektivet (EED). Kommissionen, parlamentet och rådet ska försöka komma överens. Det blir inte lätt men förhoppningsvis kan det danska EU-ordförandeskapet se till att det blir ett beslut i rätt riktning – det vill säga mot en långsiktigt hållbar energiförbrukning.

Tyskland tog katastrofen i Fukushima på allvar och har beslutat att avveckla kärnkraften. Landet satsar för fullt på sol och vind. I Danmark har regeringspartierna tillsammans med oppositionen slutit en bred energiöverenskommelse som innebär att energiförbrukningen ska minska rejält. Det danska beslutet innehåller dessutom stora satsningar på förnyelsebar energi och utlovar minskade koldioxidutsläpp. Satsningen väntas ge omkring 8 000 nya jobb.

”Vi skriver energipolitisk historia”, säger danska miljöministern Martin Lidegaard.

Tänk om den svenska energiministern kunde säga detsamma.