Foto: Finansdepartementet

debatt Vi ställer nu stora förhoppningar på vårbudgeten som regeringen lägger i april. Denna ändringsbudget kan inte rätta till allt som högerbudgeten leder till men viktiga steg kan tas redan i vår, skriver ordföranden från sju dalakommuner.

Regeringsförhandlingarna har varit långa och svenska folket otåliga. Vi är därför glad över att vi nu åter igen fått en Socialdemokratiskt ledd regering – det är vad Sverige behöver.

Trist är dock att S-regeringen även denna mandatperiod måste styra första året med en budget framtagen av moderaterna (med stöd av SD och KD). Denna högerbudget ökar medvetet klyftorna, gynnar Sveriges storstadsområden och försämrar Sveriges möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Vi ställer nu stora förhoppningar på vårbudgeten som regeringen lägger i april. Denna ändringsbudget kan inte rätta till allt som högerbudgeten leder till men viktiga steg kan tas redan i vår och här kommer några förslag.

Först och främst utgår vi från att det utlovade satsningarna på välfärdens kärna fullföljs. Det handlar om skolan och omsorgen av våra äldre. Skolresultaten måste upp, de gamla måste ges en värdig ålderdom. Vi förväntar oss därför ökade medel i miljardklassen till landets kommuner.

Sveriges stora utmaning är inte att höginkomsttagare betalar för mycket i skatt.

Polisens närvaro på gator och torg måste öka, undersökningar visar att Dalarna har färre poliser per invånare än jämförbara län, detta måste rättas till. Dalarna är ett till ytan stort län och som har många besökare både sommar som vinter. Detta stärker behovet av att polistätheten måste öka väsentligt i länet.

Vårt län behöver få se rejäla satsningar på infrastrukturen. Via Dalabanan måste restiderna ner och punktligheten öka. Via Bergslagsbanan och Västerdalsbanan måste godset tryggt och säkert kunna transporteras till hamnarna i Gävle och Göteborg. Planerade åtgärder längs Bergslagspendeln måste genomföras för att underlätta  gods- och persontransporter. Dalarnas företag behöver bra järnväg både för sin export men också för sin kompetensförsörjning.

Att statliga jobb riskerar att flyttas från Dalarna är inte okej. Det gäller inte minst arbetsförmedlingen. Vi ser med oro på att 1000-tals anställda på arbetsförmedlingen riskerar att förlora sina arbeten. Vi vet ännu inte om några kontor i länet kommer att stängas men detta är inte en politik som möjliggör att hela Sverige kan leva. Vi förutsätter att staten kompenserar eventuell frånflytt med likvärdiga statliga jobb.

Många är i dag arbetslösa samtidigt som många företag och offentliga arbetsgivare har svårt att fylla luckorna till flera olika yrken visar med allt önskvärd tydlighet att vi måste få ökade medel till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder som kan fylla dessa luckor.

Att relevanta resurser läggs på bostadsbyggande och arbetsmarknadsåtgärder. Det statliga stödet till byggandet av hyresrätter måste öka igen. Tak över huvudet och ett arbete att gå till är en mänsklig rättighet – det får inte en Socialdemokratisk regering glömma, oavsett vem den samarbetar med.

Menar regeringen allvar med att kommuner även utanför storstäderna ska kunna växa och utvecklas så är dessa ovan nämnda punkter goda förutsättning för det.

Skattepolitiken/fördelningspolitiken måste också få ett stort utrymme i kommande budgetar. Vi ser därför fram mot höstens budgetförslag inför 2020. Skatt ska betalas efter förmåga och resurser fås efter behov. Sveriges stora utmaning är inte att höginkomsttagare betalar för mycket i skatt.

 

Lars Isacsson, Kommunstyrelsens ordförande i Avesta

Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande i Borlänge

Ola Gilén, Kommunstyrelsens ordförande i Hedemora

Hans Unander, Kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen

Leif Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande i Ludvika

Fredrik Rönning, Kommunstyrelsens ordförande i Smedjebacken

Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande i Säter