Det krävs ordning och reda i taxibranschen, skriver två S-riksdagsledamöter.

Taxibranschen spelar en avgörande roll för att tillgodose människor med säkra och pålitliga transporter. Trots dess viktiga roll har branschen drabbats av strukturella problem och utmaningar som har påverkat både förare och taxibolag negativt.

Det är hög tid för regeringen att agera och genomföra en helhetsöversyn av taxibranschen för att skapa en välfungerande bransch.

Sedan avregleringen av taximarknaden på 1990-talet har branschen förändrats till det sämre och hamnat i en nedåtgående spiral. Experter menar att det finns flera strukturella problem inom branschen, inklusive tuffa arbetsförhållanden och en ökande brist på förare. Tidigare moderata partiledaren Ulf Adelsohn beskrev till och med avregleringen som kaos. Det har varit en intensiv debatt om taxibranschen på senare år, och rapporter i media har pekat på strukturella problem såsom dumpade priser, kvalitetsproblem och otrygghet för förare. Dessutom har branschen tampats med utmanade arbetsvillkor och oreglerad konkurrens, vilket har lett till lönsamhetsproblem för många taxiåkerier.

Det är viktigt att säkerställa tillgången på välutbildade och kvalificerade förare

 

Transportarbetareförbundets undersökning “Taxibranschen i Sverige” från 2013 blev en ögonöppnare för branschens akuta situation. Med över 1 000 deltagande taxiförare från hela landet kastade undersökningen ljus över de extrema utmaningarna inom branschen, vilket inkluderade oerhört tuffa arbetsförhållanden, utdragna arbetsdagar och osäkra löner. Dessa utmaningar fortsätter att vara högst relevanta även idag, vilket betonar behovet av politiska åtgärder för att bringa ordning och reda. Det är uppenbart att endast genom konkreta politiska beslut kan vi på ett effektivt sätt komma åt dessa problem och sätta taxibranschen på rätt spår mot en sund och välfungerande bransch för alla.

Den nya delningsekonomin och teknologins framsteg har introducerat nya företag inom taxibranschen, företag som är en del av den så kallade “gig-ekonomin”. Vissa av dessa företag har anklagats för brottslig verksamhet, medan andra hamnar i en gråzon. Förarna som arbetar för dessa företag saknar ofta grundläggande rättigheter och skydd som traditionellt har säkerställts genom kollektivavtal. Detta innebär att de saknar förmåner som sjukförsäkring, pensionsförmåner och andra sociala skyddsnät. Denna brist på stabilitet och osäkerhet leder dels till ekonomisk otrygghet för de anställda och deras familjer men också framtida fattig-pensionärer.

I Stockholmsregionen är Taxi Stockholm en stor arbetsgivare som erbjuder sina anställda schysta arbetsvillkor och kollektivavtal. De skapar många arbetstillfällen och fungerar som ett exempel på hur taxibranschen kan drivas på ett ansvarsfullt sätt. Dock utmanas de av oseriösa företag, som vi tidigare nämnde, som bidrar till arbetslivskriminalitet. För att säkerställa en rättvis och hållbar taxibransch behöver dessa utmaningar tas itu med.

I dag står taxibranschen i Sverige inför ett kontinuerligt rekryteringsbehov för att möta den ökade efterfrågan på taxitjänster. Det är viktigt att säkerställa tillgången på välutbildade och kvalificerade förare samtidigt som man anpassar sig till teknologiska förändringar och miljökrav. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter och attraktiva arbetsvillkor kan branschen fortsätta att locka nya förare.

Det är hög tid för regeringen och SD att agera och ta itu med utmaningarna inom taxibranschen för att skapa ordning och reda i branschen. Genom en helhetsöversyn kan man adressera de strukturella problemen och se till att branschen fungerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Genom att erbjuda schysta arbetsvillkor och trygghet för de anställda kan vi säkerställa att taxibranschen fortsätter att vara en viktig del av det offentliga transportnätet och möter människors behov av säkra och pålitliga transporttjänster.

Serkan Köse (S), riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Kadir Kasirga (S), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet