Miljöpartiets kostnad för samarbete med regeringen är fullt medansvar för den omänskliga flyktingpolitiken, skriver Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Maria Ferm försvarar i Dagens Arena Miljöpartiets migrationspolitiska överenskommelse med borgerliga regeringen. Ferm anser att överenskommelsen har varit avgörande för att åstadkomma förändring i flyktingpolitiken – och att det därför är orättvist att Miljöpartiet nu även får stå till svars för de inhumana aspekterna av borgerlighetens politik.

Och ja – de förändringar som hittills har föreslagits utifrån överenskommelsen är viktiga framsteg. Det är bra att större grupper nu får rätt till vård, att en fjärde Migrationsdomstol ska inrättas och att en dom i Migrationsöverdomstolen nu gjort att fler somaliska familjer kan återförenas. Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet valt olika vägar för att nå vårt mål har båda partier länge varit en del av samma kamp för en generös och human flyktingpolitik.

Men är det rimligt att påstå att det endast är ett samarbete med regeringen som kan skapa politisk förändring? Och kan MP nu gömma sig bakom dessa framsteg utan att ta ansvar för de grymmare konsekvenserna av utvisningspolitiken?

Vi ska vara helt medvetna om att förändringar i svensk flyktingpolitik inte uppstår av att Maria Ferm fikar med Tobias Billström. De helt nödvändiga förändringarna i svensk flyktingpolitik är ett resultat av den breda asylrörelsens konsekventa arbete. Tålmodigt och medmänskligt arbetar frivilliga varje dag för att hjälpa asylsökande. De ger vård, juridisk bistånd, mat och kläder till asylsökande och papperslösa. De deltar i blockader och lyfter fram flyktingarnas verklighet i media. Det är alla dessa människor som är de verkliga hjältarna – alla dessa människor som med förankring i fackföreningar, folkrörelser och olika trossamfund skapar förändring – både för den enskilde skyddsbehövande och för vårt samhälle i stort. Det blev inte minst tydligt i samband med det stora påskuppropet 2005 som resulterade i amnesti för en stor grupp flyktingar som länge levt i otrygghet.

Kostnaden för samarbete med regeringen är fullt medansvar för den samlade omänskliga flyktingpolitiken. Miljöpartiet har uppenbarligen bedömt att överenskommelsens högst begränsade framsteg är värda det medansvaret.

Det innebär att Sverige även i framtiden nekar grupper i samhället rätten till vård på lika villkor. Det innebär också att svårt sjuka barn och vuxna fortfarande utvisas så länge begreppet ”synnerligen ömmande” inte ändrats.

Det är svårt att tro att Miljöpartiet nöjer sig med de små, om än viktiga framsteg som överenskommelsen gett. Vänsterpartiet skulle välkomna om Miljöpartiet tillsammans med övriga asylrörelsen deltar i det stora arbete för en human och generös flyktingpolitik som återstår. Vi saknar Miljöpartiets röst i kritiken mot EU:s allt hårdare asylpolitik och gränsbevakning som de tidigare delat med oss. Vi saknar att Miljöpartiet stämmer in i kritiken när asylsökande tvångsutvisas till tortyr och otrygghet i bland annat Irak. Vi i Vänsterpartiet ser det som vårt ansvar att aldrig tystna i dessa frågor.