Moderaternas senaste utspel för att minska invandringen är bara ytterligare en led i deras politik som pekar ut invandrarna som huvudproblemet i samhället. Detta är ett effektivt sätt att ta bort fokus från den egna havererade politiken.

Tidigare har Fredrik Reinfeldt sagt att etniska svenskar mitt i livet inte har problem med arbetslöshet och allianskollegan Jan Björklund skyller dåliga skolresultat på invandrade barn. Var tredje moderat kommunstyrelseordförande anser att de inte kan ta emot fler flyktingar. Detta trots att kommuner med få invandrare har fler sociala problem.

Arbetsgruppen som ska minska invandringen leds av migrationsministern Tobias Billström. I direktiven beskrivs det svenska med begrepp som jämställdhet, demokrati och ”arbetslinje”, medan de som invandrar kommer med problem, utmaningar och arbetslöshet. Vitt skilda politikområden sammankopplas i direktiven, asylpolitik såväl som antidiskriminering nämns. Men kanske är detta en passande politisk kombination: ju färre invandrade desto färre diskriminerade.

Det är anmärkningsvärt att gruppen innan den ens har börjat sitt arbete har bestämt sig för att ”volymen” invandrare är för stor. Det är också djupt problematiskt att arbetsgruppens mål krockar med lagar och konventioner. Asylrätten är en mänsklig rättighet oavsett ”volymen” på invandrade det året.

Och enligt vilken logik har den som har mest pengar mest rätt till sina anhöriga? Enligt Billströms-logik förstås. För visst vill Moderaterna vinna tillbaka röster från SD, de är ju det parti som förlorar mest röster till Sverigedemokraterna. Så har SD också anklagat M för plagiat.

Men detta är lika mycket moderatpolitik. Billström har alltid förespråkat restriktiv och hård invandringspolitik. Han har blivit känd för att vara de icke-födda fostrens förkämpe, men deras levande föräldrar har han kallat dumma eftersom de ”tagit beslutet” att bli papperslösa. Han och Moderaterna har länge motarbetat papperslösas rätt till vård.

Det är inte en flirt med SD vi ser här, utan en flirt med de egna främlingsfientliga krafterna. Men ifall Moderaterna ska bli fler än etniska-svenskar-mitt-i-livets parti, måste de ta en rejäl strid mot den egna främlingsfientligheten och lägga ned denna arbetsgrupp som ytterligare sprider föreställningar om invandrarna som Sveriges huvudproblem.

Riksdagspartierna överlag borde i stället lyssna till de protester mot utvisningar som sker i Halmstad – där hundratals protesterar mot utvisningen av två vanvårdade barn med funktionshinder.

Fler svenskar demonstrerar faktiskt mot utvisningar än för fler. De borde också ta efter USA där både demokrater och republikaner nu tycks vara enade om amnesti för elva miljoner papperslösa.

Locket måste lyftas, partierna måste våga diskutera andra frågor än minskad invandring.