I måndags kväll passerade till slut Fredrik Reinfeldt anständighetens gräns. En grinig och opinionsträngd statsminister hävdade att Sverige inte har någon massarbetslöshet eftersom de arbetslösa inte är ”etniska svenskar mitt i livet”. En argumentation som inte bara underkänner vissa människors samhällstillhörighet, utan som i sig är vansinnig. Med samma logik kan hävdas att det inte finns några sjukskrivna om man räknar de som är friska.

Framför allt är det en skamlös flirt med rasistiska föreställningar om den tärande och problematiska andre. Mycket riktigt väckte statsministerns retorik genast acklamationer från Jimmie Åkesson. Så sent som 2010 kritiserade Reinfeldt Sd-ledaren just för dennes prat om ”etniska svenskar” under en riksdagsdebatt. Det betyder att statsministern alls inte är omedveten om vilka associationer begreppet väcker.

Under gårdagen vägrade Moderaterna och statsminister Reinfeldt att backa från uttalandet. Tvärtom lät den senare hälsa att han ”pratar om samhällsproblemen som de ser ut”.

Och, ja. Liksom 2006, när M sällan försatte en chans att kalla 4,5 procents arbetslöshet för massarbetslöshet (dagens siffra är 5,8), är arbetslösheten också 2012 högre bland människor som inte fötts i Sverige. Den har rent av ökat i något större utsträckning än för personer med ett svenskt sjukhus på sin födelseattest (från 11,2 respektive 3,3 procent till 14,8 och 3,8 procent).

I en annan tid hade dessa siffror nämnts samtidigt med ord som strukturell diskriminering, bristande resurser och segregation. I kristider är det samhällets mest utsatta som tar stryk först. Men numera är ”utanförskap” något den enskilde själv bär ansvar för. Som till exempel Fokus visat har åren efter Mona Sahlins tid som integrationsminister präglats av en syn på integration enbart som en fråga om arbete. Och då inte rätten till ett jobb oavsett ursprung eller hudfärg, utan skyldigheten att göra sig anställningsbar.

Reinfeldts ”etniska svenskar” är inte heller en plötslig kursändring. Redan 4 april menade Reinfeldt att ”ska vi vara ärliga så är en hel del av jobbproblematiken kopplad till utrikes födda”. Anders Borg sa i Ekots lördagsintervju att invandrares bidrag är orsak till arbetslöshet och i Rapport att man ska ”skaffa sig en svenska som gör att man har yrkeskunskaper”. Jan Björklund skyllde nyligen ojämlika utbildningsresultat på invandring. Erik Ullenhag vill inskränka invandrares rätt till föräldrapenning.

Än finns tid för regeringen att styra bort från den väg som så många andra opinionsträngda makthavare har slagit in på när ett rasistiskt parti har tagit plats i parlamentet slagit.

Låter de bli kommer vi gå en obehaglig framtid till mötes.