Det har sagts några gånger under veckan som gått, men det förtjänar att upprepas till dess motsatsen sker: Regeringen och framför allt utrikesminister Carl Bildt måste ta bladet från munnen vad gäller journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som hålls fängslade av den etiopiska regimen. Medan engelsmän och amerikaner som fängslats släppts tämligen omgående efter diplomatiska påtryckningar sitter svenskarna kvar.

Schibbye och Persson greps i Ogadenprovinsen i sydöstra Etiopien i början av juli i år. Den etiopiska regimen anklagar dem för terrorism, eftersom de båda greps tillsammans med rebeller från ONLF, Ogaden national liberation front. I måndags avslöjade tidningen Etc att de båda var i Ogaden för att undersöka kopplingar mellan Lundin Petroleum, Carl Bildt och de människorättsbrott som grasserar i kölvattnet av oljedriften i området.

Carl Bildts kopplingar till det aggressivt expanderande oljebolaget Lundin Petroleum var minst sagt komprometterande redan när han tillträdde som utrikesminister. Från maj 2000 och fram till dess han utsågs till regeringsmedlem tjänade Bildt miljoner på olje- och naturgasprospekteringar och -produktion i bland annat Sudan, Etiopien, Somalia. Lundin Petroleums verksamhet har kritiserats av Amnesty, FN och Human Rights Watch för sina handlingar i det krigsdrabbade Södra Sudan.

Ogaden är inte mindre kontroversiellt än Södra Sudan. Ett konfliktridet och världspolitiskt bortglömt område, ibland kallat somaliska Etiopien, där självständighetsrebeller sedan många, många år befinner sig i regelrätt krig med etiopisk militär. Militären attackerar inte bara rebeller, utan gör sig regelbundet skyldiga till övergrepp och dödligt våld mot civilbefolkningen – eftersom de senare enligt militär logik stöder rebellerna av födsel och ohejdad vana.

Redan innan olje- och gasbrytningen började påpekades det svåra säkerhetsläget, och de många riskerna med projektet, inte minst för civilbefolkningen. Carl Bildt, som vid tiden var ansvarig för Lundin Petroleums etiska riktlinjer, lyssnade varken på säkerhetskonsulters eller rebellföreträdares varningar. Istället tecknade bolaget kontrakt med den etiopiska regeringen, två jättar med ekonomiska storintressen i den sargade provinsen.

I Dagens Nyheter vittnar Kerstin Lundell, författare till Guldspadebelönade boken ”Affärer i blod och olja. Lundin Petroleum i Afrika” (Ordfront, 2010), om hur det enda sättet att få tillgång till Ogadenprovinsens oljefält är att resa med den terroriststämplade ONLF-gerillan. Etiopisk militär spärrar nitiskt vägen till olje- och gasfälten för alla som ens kan misstänkas vilja något annat än profitera på olje- och gasfyndigheterna.

Ogaden må ha varit mer eller mindre kris- och våldsdrabbat sedan Italien “skänkte” området till Etiopien 1897, men med de senaste årens olje- och gasutvinning har situationen för civila rasat ner i ett om möjligt än djupare helvete. Lundells bok är full av vittnesmål från människor som bevittnat eller råkat ut för grupp- och massvåldtäkter, sett byar brännas och civila falla offer för slumpmässiga ammunitionskrevader från etiopiska militärfordon. Alltmedan Etiopien och oljebolagen ser på.

I det brev från Martin Schibbye som Etc refererar till i sin artikel skriver han: “För att förstå vad vi försökte uppnå, läs Kerstin Lundells bok som publicerades av Ordfront förra året”. Om den vanligtvis så snacksaliga Carl Bildt klarar sig tigande ur det här är det ett nederlag för allt vi kallar samhälle, ett som borde kasta skuggor hårda nog att en gång för alla ifrågasätta den hittills teflondränkta regeringen Reinfeldt.