Sandra och Garid Altantulkhuur

debatt Sandra och Garid ska utvisas till Mongoliet. Trots att Sverige genom lag förbundit sig att följa Barnkonventionen. Men i praktiken bryr sig inte myndigheterna om den nya lagen, skriver representanter för föräldrar, skola och föreningsliv. 

Garid 15 år och Sandra 6 år lever i stockholmsförorten Enskede tillsammans med sin mamma. Barnen har samma anknytning till Sverige som vilka andra svenska barn som helst. Garid, som har levt i Sverige 13 av sina 15 år, har som stor fotbollstalang ett starkt stöd i både Hammarby IF FF och Enskede IK. Sandra är född här. Båda barnen går på Enskede skola där de är älskade kamrater och elever.

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär i korthet att barnets bästa alltid ska beaktas och att konventionen har samma rättsliga status som andra nationella lagar. Den kan därför ensamt eller tillsammans med andra lagar ligga till grund för beslut i domstol eller myndighet. Men trots att Sverige förbundit sig att beakta barnets perspektiv i sina beslut så fortsätter våra myndigheter att strunta i det.

Garid och Sandras mamma har tidigare sökt asyl och fått avslag. Därefter har hon bytt spår till att söka arbetstillstånd. Arbetsvillkoren för hennes anställning uppfyller samtliga ställda krav men trots det har Migrationsverket beslutat att avslå arbetstillståndet och utvisa familjen med omedelbar verkan! Barnperspektivet sägs ha beaktats men hur är det möjligt? Barnen har ingen som helst koppling till Mongoliet så utvisningen till ett främmande land är direkt förödande för deras framtid. I deras fall handlar det om att kastas ut snarare än att skickas hem.

Det här är verkligheten för många barn vars föräldrar försökt skapa sig ett liv i Sverige.

Det här är verkligheten för många barn vars föräldrar försökt skapa sig ett liv i Sverige. Barnen har vuxit upp, och i många fall fötts, i Sverige med ingen eller liten anknytning till sina föräldrars hemländer. De betraktar sig som svenska för de är svenska. Trots det tar Migrationsverket ingen som helst hänsyn till barnens bästa när de till synes med lätthet avslår ansökningar om arbetstillstånd. Och lika lätt kastar man bort samhällets investering i barnens omsorg och utbildning istället för att se barnen som den tillgång de är.

Fallet Garid och Sandra upprör många. Efter en dryg veckas namninsamling har 22 000 personer skrivit under det upprop som lagts ut av vänner från skola och fotboll. Migrationsminister Morgan Johansson fick en fråga om barnen i samband med riksdagens frågestund den 23 april. Istället för att svara på frågan valde Morgan att vinkla den till asylärenden i allmänhet. Men det här handlar ju faktiskt inte om rätten till asyl utan om barns obestridliga rätt att få sin sak beaktad. I det här fallet är det vår mening att Migrationsverket överhuvudtaget inte har tagit hänsyn till barnen.

Garid och Sandra behöver samhällets stöd innan är det snart för sent. Ska Sverige svika dem och alla andra barn i samma situation som inte har något annat land att åka hem till? Som medmänniskor kan vi inte bara stå och titta på!

 

Team Altantulkhuur: 

Enskede IK
Odd Sanguesa Lundström, chefstränare
Kevin Dorbegi, tränare
Olle Björnberg, tränare

Hammarby IF FF
Jesper Sporre, sportchef
Kai Gissberg, sportchef
Mattias Lörstad, tränare

Enskede skola

Enskede-föräldrar
Jörgen Stattin
Anna Rosenlind
Anna Lexelius
Martin Lexelius
Lisa Ohlin
Tomas Stolt