Den vilda strejken i Stockholms pendeltrafik i protest mot indragna tågvärdar är resultatet av flera allvarliga politiska misstag. Det är dags att backa från beslutet.

Trots starka protester har region Stockholms pendeltågstrafik avskaffat de så kallade tågvärdarna. Av totalt 370 är nu bara 150 kvar. Enligt plan ska de ersättas med kameror och lokförarna ensamma ta ansvar för tåg och passagerare.

Efter regionpolitikernas beslut för några veckor sedan som föranlett starka protester från lokförarna trappades konflikten upp. I måndags gick ett 70-tal lokförare ut i vild tredagarsstrejk, som drabbat tusentals resenärer. Arbetsgivaren MTR stämmer de strejkande till Arbetsdomstolen och begär ett rekordhögt skadestånd, skriver Arbetet.

Besparingar är huvudskälet till förändringen. 73 tågvärdar kostar ungefär som en genomsnittlig vd i ett börsbolag. Tågvärdar ser till att resenärer tryggt kommer av och på tågen och ger klartecken till föraren att köra. De bidrar till tryggheten i vagnarna. Därmed sparar de både tid och pengar åt resenärerna.

Att låta tågförare ensam ansvara för ett tåg som är 214 meter långt och där 1800 passagerare reser i rusningstrafik är oerhört riskabelt

Tågvärdar är helt enkelt samhällsekonomiskt lönsamma. Men i en värld där allt ska vara slimmat finns det inte utrymme för förebyggare.

Beslutet togs 2021 av dåvarande blågröna regionstyret.

I valrörelsen lovade sedan nuvarande regionrådet Jens Sjöström (S), tillsammans med V, att tågvärdarna skulle vara kvar.

Löftet räckte dock bara till ett politiskt beslut om pausning i början av året, då ett konsultbolag under en månad utredde frågan. Därefter sa även det nya styret ja, vilket dock V reserverade sig emot.

Ansvaret för beslutet om tågvärdarna ligger hos beställaren, det vill säga hos numera S-MP-C-styrda region Stockholm. Där säger nu regionrådet Anton Fendert (MP) i DN att tågvärdarna inte kommer att komma tillbaka och att »utpressningsförsöket« är lönlöst.

Men dåliga beslut med stor räckvidd måste man kunna backa ifrån.

Att låta tågförare ensam ansvara för ett tåg som är 214 meter långt och där 1800 passagerare reser i rusningstrafik är oerhört riskabelt. Att ha dessa tågvärdar kvar är ett minimikrav!

Jens Sjöström har också i en intervju med Första Linjen, pendelklubbens tidning, öppnat för att justera om nya saker framkommer.

Den utredning som regionstyret lutar sig emot som garant för säkerheten även utan tågvärdar är ett dokument som enbart har studerat tidigare dokument. Det kanadensiska konsultbolaget WSP har alltså inte undersökt verkligheten ute i vagnarna, det vill säga bränder, sjukdomsfall, ordningsstörningar och olyckor, utan bara undersökt dokumenten! Inte heller har fackligt förtroendevalda eller skyddsombud bjudits in för att ge synpunkter, konsulterna har enbart lyssnat på tågoperatören MTR. Det hela mynnade ut i slutsatsen:

”WSP har inga förslag på åtgärder och förbättringar.”

”Undermålig” är omdömet från Rainer Andersson, vice ordförande i Pendelklubben, i SEKO-klubbens tidning Första Linjen. Det är bara att hålla med.
Avtalet mellan regionen och MTR gör att regionen inte får hela den tänkta besparingen. Runt 100–150 miljoner blir kvar i tågbolaget även när tågvärdarna tagits bort, enligt Pendelklubben.

Ren vinst för Kinaägda MTR och dito förlust för skattebetalarna med andra ord.

Regionledningen bör nu göra det som missades tidigare: Avsluta avvecklingen av tågvärdarna och bjuda in berörda från löntagarnas organisationer. Det är hög tid för omtag. Pendeltågen behöver sina tågvärdar!

Det politiska styret i huvudstadsregionen är ett skyltfönster för hela Sverige när det gäller relationen privat – offentligt.

Att delegera ansvaret från politiken i frågor som är centrala offentliga uppgifter som kommunikationer och sjukvård leder till oklarheter.

Det vore bra om S lär sig den läxa som exempelvis M i Lomma förstått. Om man ger bort rådigheten över besluten men har kvar ansvaret, då minskar också väljarnas tilltro.