Foto: Pixabay

Energikrisen Nu måste den breda vänsteroppositionen ta sitt ansvar, enas och agera gemensamt för en ny svensk rättvis energiöverenskommelse. Det skriver medlemmar i Reformisterna och Vänsterpartiet. 

Svenska folket står helt oskyddade inför vinterns kraftiga elräkningar. Högerregeringen med SD har helt havererat den svenska energi- och klimatpolitiken. Samtidigt försöker SD med hjälp av högerkoalitionen radera ut svensk klimatpolitik och ersätta den med klimatförnekelse och passivitet. 

Högerns utlovade kostnadskompensationer för el- och gaspriser har hittills uteblivit eller skjutits på framtiden, trots generösa och pompösa vallöften. Löften om snabb ökning av elproduktion har i SD och högerpartiernas populistiska vallöften smält ner till en krånglande och olönsam långsiktig kärnkraft, samtidigt som Tidöavtalet aktivt motverkar elproduktion av ny havsbaserad vindkraft.  

Den breda vänstern måste nu gemensamt diskutera och enas kring en rättvis statlig energi- och klimatpolitik som mobiliserar opinionen och sätter press på högerregeringen och SD.

Resultatet har blivit en extremt orättvis energi- och klimatpolitik från högerregeringen och SD som drabbar dem som nu redan har svårt med sin ekonomi, samtidigt som en nödvändig klimatomställning kraftigt bromsas med ökande koldioxidutsläpp. 

Svaret från Socialdemokraterna tycks vara att sitta på bänken, inskränka sitt förslag till att medborgaren skall få skjuta på sin elräkning. Samtidigt känns det som S väntar på att Liberalerna skall spräcka koalitionen med högern och SD. Detta är en osäker och passiv strategi för att försvara välfärden och klimatet.

Vilket ansvar tar en bred vänster nu i Sverige? I stället för att sitta på bänken krävs nu att en bred vänster tar sitt ansvar och i en aktiv opposition formulerar en gemensam rättvis  energiöverenskommelse som hindrar övervältring av elkrisen på vanliga konsumenter. En rättvis politik som omfattar såväl stad som land och som vänstern kan mobilisera kring. Med den breda vänstern menar vi socialdemokrater, reformister, vänsterpartister och miljöpartister, men också opinionen utanför partierna, främst då fackföreningarna. Alternativet till högern är en offensiv statlig energipolitik.  

Avveckla dagens privata elmarknad för att skapa låga och stabila elpriser. Elkonsumtion och produktion i samhället kan inte vara avhängigt elbolagens vinstmarginaler eller EU:s brist på rättvis energipolitik. Privatiseringen av Sveriges elmarknad har gått för långt. Den el som i huvudsak produceras i Sverige har en produktionskostnad från 40 öre per kilowattimme till närmare en krona. Det gäller vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Ändå kostar elen i december runt 3–5 kronor per kilowattimme. Skälet är att vi är ihopkopplade med den europeiska marknaden och att priset på all el bestäms av den dyraste kilowattimmen. Medborgarens tillgång till landets elproduktion till en rimlig kostnad måste vara en demokratisk rättighet i samhället. Vi kan inte ha en elmarknad som är konstruerad så att vi exporterar stora mängder el och samtidigt importerar EU:s elpriser. 

Så ja, avveckla EU:s elprismarknad. Vi behöver inte utestänga Europa från vår elproduktion. Men vi måste våga ta ansvar för Sveriges egen elförsörjning och hur dessa kostnader påverkar välfärden.

Satsa stora statliga offensiva  investeringar i vindkraft, särskilt utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Sverige har en god elförsörjning som snabbt kan utökas med vindkraftens expansion. Statliga investeringar i vindkraften kan också bidra till att mota utländska vindkraftsägare i porten. Kärnkraft i all välmening, men den tar alldeles för lång tid nu och blir dyr. Istället behövs nu en statlig politik som påskyndar förenklingar av processen för nybyggnad av vindkraft. Detta inkluderar lagåtgärder som ger kommuner och andra rätt att få ta del av vindkraftens producerade vinster, det vill säga återbetalning till det lokala samhället.

Rättvisa mellan stad och land. Snabba på elektrifieringen av hela landet. Direkta statliga investeringar i laddsystem för elbilar. Bilen behövs varje dag utanför storstäderna. För att få en verklig avveckling av det fossila bilbränslet bör en rejäl elbilspremie skapas riktad mot små och medelstora bilar .

Nu behöver en aktiv bred vänster agera. Inte sitta på bänken och vänta, eller var för sig demonstrera med partifana och plakat. Tvärtom, den breda vänstern måste nu gemensamt diskutera och enas kring en rättvis statlig energi- och klimatpolitik som mobiliserar opinionen och sätter press på högerregeringen och SD. Våga ge människor en gemensam vision och ett hopp om hur energikrisen ska kunna lösas rättvist.

En offensiv rättvis energipolitik behövs nu – avveckla den privata elmarknaden – den breda vänsterns aktörer har gemensamt ansvar för en ny rättvis energipolitik.

Nils Brandt, medlem i Reformisterna

Calle Carnerud, medlem i Reformisterna

Christer Ericson, medlem i Vänsterpartiet

Peter Lorenzon, medlem i Vänsterpartiet.