Ledare Utspelen från Milorad Dodik, Republika Srpskas politiska ledare, hotar Bosnien-Hercegovinas bräckliga konstruktion. Nu måste EU agera resolut för att bevara fred och stabilitet.

Tidningen Balkaninsight rapporterade i dagarna om obehagliga nationalistiska manifestationer på gatorna i Republika Srpska. För att fira republiken sjöng nationalistiska grupper sånger som glorifierar Ratko Mladić, tidigare överbefälhavare för den bosnienserbiska armén och dömd för krigsbrott. Mladić bär ett tungt ansvar för folkmordet på över 8 000 bosniaker i Srebrenica sommaren 1995.

De grova uttrycken har underblåsts av den bosnienserbiske presidenten Milorad Dodiks utspel om att Republika Srpska bör dra tillbaka soldater från den nationella armén och istället bygga upp en egen militär makt, samt lämna gemensamma nationella institutioner och istället bygga upp ett eget skatte- och rättsväsende.

Bosnienkriget 1992–1995 skördade över 100 000 offer. Många människor mördades i samband med etnisk rensning, som i Srebrenica. Efter fredsavtalet 1995, undertecknat i Dayton i USA, delades staten Bosnien-Hercegovina upp i två entiteter. Den ena är Republika Srpska med serbisk majoritet. Den andra består av en federation mellan bosniaker och kroater och kallas för Federationen Bosnien och Hercegovina.

Staten Bosnien-Hercegovina är bräcklig. Under ytan existerar frysta konflikter som hotar att flamma upp. Samtliga ledare i landet har därför ett stort ansvar för att skydda landets ömtåliga konstruktion och motverka att spänningen ökar mellan landets delar och folkgrupper. I dag drar Milorad Dodik i motsatt riktning.

Under 1990-talet och början av 2000-talet uppfattade många i omvärlden Dodik och hans parti Alliansen av oberoende socialdemokrater (SNSD) som ett reformistiskt alternativ till det ultranationalistiska Serbiska Demokratiska Partiet (SDS). Dodik har tidigare varit både premiärminister och president i Republika Srpska och utverkat ekonomiskt stöd från EU, bland annat för att kunna bygga ut den offentliga administrationen. Numera är Dodik en av de tre gemensamma presidenterna i Bosnien-Hercegovina. Successivt har Dodik och SNSD förflyttat sig i en nationalistisk riktning och uppvisat allt mer auktoritära drag. Följdriktigt blev SNSD uteslutet ur Socialistinternationalen redan 2012 på grund av ”nationalism” och ”extremism”.

Situationen är hotfull. Christian Schmidt, tysk kristdemokratisk politiker och internationell hög representant i Bosnien-Hercegovina, förklarade nyligen att det finns en ”mycket konkret risk” för en återgång till 1990-talets konflikter och att läget i dag är det allvarligaste sedan 1995.

I Republika Srpska försöker Milorad Dodik att fiska röster inför det politiska valet senare i år. Genom att öka spänningarna hoppas han att vinna stöd på att erbjuda militärt beskydd. I bakgrunden finns också en internationell maktkamp. Dodik anser att Schmidts ämbete, som är en del av Daytonavtalet, saknar legitimitet. I den kritiken har han stöd av Ryssland och Kina som vill minska EU:s inflytande i regionen.

För att motverka sönderfall är det avgörande att EU agerar resolut. Det handlar bland annat om att sätta press på Dodrik och om att stärka EU:s fredsbevarande styrka (EUFOR) som för närvarande hyser 600 soldater i landet. En annan viktig del av strategin är att utvidga kontakterna med det civila samhället och med andra politiska aktörer i Republika Srpska. Avgörande är också att understödja ekonomisk utveckling i hela Bosnien-Hercegovina. I dag är arbetslösheten skyhög och många unga lämnar landet. Men EU är inte enigt. Ungerns högerradikala ledare Viktor Orbán besökte Republika Srpska under förra året och det rådde knappast något tvivel om att besöket inte var en artighetsvisit, utan ett försök att manifestera ideologisk enhet.