Ledare Regeringen ser ut att få stöd för förslaget om att det ska bli lättare för äldre att få sjukersättning. Men både Moderaterna och Centern säger nej.

Den 21 juni ska riksdagen rösta om mer generösa regler i sjukersättningen för äldre arbetstagare. Det ser ut som om förslaget kommer att gå igenom, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Förändringen skulle inte minst gynna medlemmar i LO-förbund som slitit ut sina kroppar i tunga jobb. För dem kommer det att bli lättare att få sjukersättning.

Sjukersättning, tidigare kallad förtidspension, kan i dag ges till en person som är mellan 19 och 64 år och som har en ”stadigvarande nedsatt arbetsförmåga”. Arbetsförmågan bedöms i dag utifrån om det finns något jobb på arbetsmarknaden som vederbörande skulle kunna utföra. Nu vill regeringen att prövningen för äldre arbetstagare endast ska ske mot yrken som de tidigare har jobbar i.

– Det här är både en klassfråga och en könsmaktsfråga. Därför är förändringen välkommen. Förslaget ligger också i linje med vad en offentlig utredning nyligen kom fram till, säger Kjell Rautio, LOs expert på sjukförsäkringen.

KD och Liberalerna lämnar inte något besked. 

Tidningen Arbetet har genomfört en enkät med partierna om hur de kommer att rösta i riksdagen. Enligt den avser Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att rösta ja till förslaget. Men det får också stöd av Sverigedemokraterna, vilket betyder att riksdagen kommer att ge grönt ljus.

Moderaterna och Centern ska rösta nej, medan KD och Liberalerna inte lämnar något besked.

Det är tur att omröstningen sker före valet. SD hävdar visserligen att de vill förbättra både sjukförsäkring och a-kassa, men om Sverige skulle få en M-KD-regering med stöd av SD är det troligt att SD skulle förhandla bort en stor del av just dessa krav. Det har hänt två gånger tidigare. Både 2014 och 2018 när partiet röstade för högerbudgetar i riksdagen.

Även oklarheten om hur KD kommer att rösta är intressant. Partiet brukar skylta med sitt sociala samvete. Samtidigt har KD successivt hamnat allt närmare Moderaterna i synen på socialförsäkringarna. Nu blir det upp till bevis.

En avgörande förbättring är med andra ord att vänta och detta sker redan från 1 september, då reformen ska vara på plats.

Men regeringen kunde ha gått ännu längre. Kjell Rautio har en poäng när han hävdar att sjukförsäkringarna bör vara sociala försäkringar och inte enbart medicinska. Både när det gäller sjukpenning och sjukersättning är det rimligt att väga in att de försäkrade har en individuellt varierande förmåga till rehabilitering och omställning beroende på ålder, utbildning och boendeförhållanden.

Alla borde väl också inse att det är befängt att tvinga utslitna arbetstagare att några år före pension flytta till en ny bostadsort eller påbörja en ny yrkesbana.