ledare När SKR och snart sagt alla regioner utan större framgång jobbat för att få ned kostnaderna för nätläkare drar Region Västra Götaland nu den enkla slutsatsen: Om det inte är värt pengarna behöver vi inte köpa. Win-win, or no deal, som det heter i managementlitteraturen.

Det grön-blå styret i region Västra Götaland, alltså allianspartierna och miljöpartiet, föreslår helt enkelt att regionen från och med 2022 inte längre ska betala någon ersättning för digitala besök i andra regioner. Med den affärsmodell som nätläkarbolagen tillämpar innebär det i praktiken stopp för intäkter för patienter från Västra Götaland. Nätläkarbolagens tillväxt är nämligen nästan helt baserad på det som kallas utomlänsersättning. Hur har det blivit så? Orsaken är en kombination av hur vi knyts till vårdcentraler genom listning och att vi trots detta har möjlighet att söka vård någon annanstans.

Den vårdcentral vi är listade hos ersätts med en stor andel fast ersättning och en mindre andel i form av besöksersättning. För tillfälligt inresta patienter finns ingen fast ersättning och därför är utomlänsersättningen per besök högre. Det är denna högre ersättning som nätläkarbolagen använt för att bygga sin affärsmodell. Ett regelverk som var tänkt att hantera den mindre gruppen patienter som behövde vård på annan plats än i hemmaregionen har alltså använts för att marknadsföra digital vård i hela landet.

Region Västra Götaland har insett att de redan idag kan använda sin styrka och agera som en missnöjd köpare på marknaden.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har försökt att bromsa kostnadsutvecklingen genom att sänka utomlänsersättningen från 650 till 500 kronor, men det har inte hejdat nätläkarnas tillväxt. I Region Västra Götaland väntas nätläkarna i år kosta ca 150 miljoner kronor. Det är en stor summa även i landets näst största region. Om tillväxten fortsätter i samma takt är summan uppe i 200 miljoner redan nästa år.

Region Västra Götaland går nu före och agerar själva. Istället för att lägga pengarna på aggressivt marknadsförda nätläkare vill Västra Götaland satsa på bättre tillgång till digital vård från den vårdcentral där patienterna är listade. Med ett befriande klarspråk kallar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) nätläkarna för en“främmande fågel i svensk hälso- och sjukvård”och pekar på att de “tar en allt större del av resurskakan för de oftast medicinskt enklaste fallen”.

Region Västra Götaland har tidigare visat att de med kunskap om marknadens villkor kunnat minska beroendet av hyrpersonal och med detta beslut tar de täten också i fråga om nätläkarkostnader. Regionrådet Jonas Andersson väntar alltså inte på behandlingen av förslagen i den stora utredningen Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42). Även där fanns förslag som skulle göra det svårare för nätläkare att agera som idag och istället tvinga dem att etablera sig med vårdcentraler i de regioner där de har patienter.

Region Västra Götaland har insett att de redan idag kan använda sin styrka och agera som en missnöjd köpare på marknaden. Det är i sig ett uppfriskande hälsotecken för svensk vårdpolitik, men det öppnar också för en intressant utveckling där flera regioner kan följa med. Att samma partier som nu drar i handbromsen i Västra Götaland fortsatt hejar på utvecklingen med snabb tillväxt av nätläkarbesök i Stockholm gör såklart utvecklingen extra intressant.