Alexandra Einerstam och sonen Theodor. Bild: Privat

Alla de barn som inte lever i en heterosexuell kärnfamilj stigmatiseras av Kristdemokraterna. Det skriver Alexandra Einerstam i ett öppet brev till KD med anledning av att partiet i dag beslutar om sin familjepolitik.

Hej Kristdemokraterna!

Måndag 7/5 2012  föddes vårt barn Theodor. Han kom till via insemination. Jag vet att ni inom Kristdemokraterna anser att ett barn har rätt till sin biologiska mamma och sin biologiska pappa. Ni upprepar ”för barnens bästa” som ett mantra.

Nu förhåller sig det dock ”dessvärre” så att många barn inte har tillgång till sin biologiska pappa och/eller biologiska mamma. Det gäller inte bara barn i så kallade regnbågsfamiljer (jag vet att ni har en hang up beträffande homosexualitet, men bortse från det ett kort ögonblick). Det kan förhålla sig så att föräldrar skiljer sig, en eller båda föräldrarna dör, barnet kanske är adopterat eller så har en ensamstående kvinna valt att inseminera.

Alla dessa barn är högt älskade av sina nära och kära. 

Jag vet inte om ni inser hur barn, som inte växer upp i en heterosexuell (biologisk) kärnfamilj, upplever det och känner sig, när de läser och hör hur ni propagerar för er familjepolitik.

Varje gång ni gör detta har ni inte ”för barnens bästa” framför ögonen. De barn som inte lever i en heterosexuell kärnfamilj stigmatiseras av er. Vi vuxna kan ta detta, men kan barnen?!

Jag vill hävda att er politik är direkt skadlig för de barn som lever i andra familjekonstellationer än den ni anbefaller. Det roliga i kråksången är att de familjekonstellationer som ni utdömer de facto ökar.

Den heterosexuella kärnfamiljen må vara den vanligaste varianten och jag vill inte ”krossa kärnfamiljen”. Men någon gång måste även ni acceptera (ja, kanske när ni åker ur riksdagen?) att medborgare inte lockas av er förlegade familjepolitik. De flesta, oavsett sexuell eller politisk läggning, gillar hur vårt samhälle ser ut med alla dess varianter.

Till syvende og sidst vill jag påstå att det är ert mantra ”för barnens bästa” som klingar falskt i de flestas öron. Det är något jag vill att ni tänker på när ni i dag beslutar om ert partis familjepolitik.

Alexandra Einerstam, bloggar på HBT-sossen