Lennart Eriksson, Alexandra Eldstål, Pyret Due Hedlund och Alexander Lövqvist Trapp

debatt För många av oss var förra året ett år som präglades av hårt slit, oro, sorg och ilska. Men det var också ett år av upprättelse och välförtjänt uppmärksamhet för våra medlemmar, skriver fyra lokala ledare från Kommunal.

Sverige blir allt äldre, men resurserna till äldreomsorgen har inte ökat i samma takt. Det är en ekvation som inte går ihop. Kommunals medlemmar upplever att det saknas både kollegor och tid. Det ger en tuff arbetssituation och många sjukskrivningar. Så var det även före pandemin.

Sedan våren 2020 har en mängd experter, politiker och andra hävdat att en av orsakerna till de många dödsfallen inom äldreomsorgen är bristande resurser, dålig organisation, otrygga anställningar och många anställda med timlön.Tung och stressig arbetsmiljö, scheman som gör det väldigt svårt att kombinera arbetslivet med en meningsfull fritid är vardag för Kommunals medlemmar.

Coronakommissionen kom fram till att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. Man konstaterar även att äldreomsorgen sedan länge haft välkända strukturella brister. Notera ordvalet välkända.

Tyvärr verkar inte de styrande politikerna inom kommunerna i södra länet förstått allvaret i situationen inom äldreomsorgen.

Kommunal arbetar hårt för att heltid ska bli norm, men våra medlemmar riskerar att betala detta med sin arbetsmiljö, med ännu sämre scheman, kortare tid för återhämtning och färre kollegor eftersom kommunerna inte skjuter till resurser för att täcka de ökade kostnaderna. Bristen på anställningstrygghet går på tvärs med kvalitetsambitioner om personalkontinuitet, teamarbete och yrkesattraktivitet. Undersköterskor i hemtjänsten kan berätta om hur arbetstider förändras och tas bort med kort varsel, att det inte finns tid att förflytta sig mellan de olika besöken, och att glädjen och stoltheten över det viktiga arbetet sakta börjar försvinna på grund av utmattning.

Kommunerna är huvudansvariga för äldreomsorgen och kommunerna på Södertörn gjorde överskott 2020. Huddinge 396 miljoner kronor. Haninge 235 miljoner kronor. Tyresö 193 miljoner kronor. Nacka 680 miljoner kronor. Värmdö 171,9 miljoner kronor. Nynäshamn 96,7 miljoner kronor. Salem 36,9 miljoner kronor. Botkyrka stack ut med ett överskott på endast 32,5 miljoner kronor samtidigt som det är en av länets största kommuner. Men det fanns alltså ekonomiskt utrymme att satsa på äldreomsorgen inför 2021.

Kommunal krävde under hösten 2020 att arbetsgivarna i äldreomsorgen förbättrar anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minskar andelen personal med timanställning. Vi hoppades verkligen att politiker och beslutsfattare ‪skulle ta lärdom av det som pandemin sorgligt nog gjort uppenbart för alla. Vår förväntan var faktiskt att de skulle ta det på allvar.

Tyvärr verkar inte de styrande politikerna inom kommunerna i södra länet förstått allvaret i situationen inom äldreomsorgen. Kommunal ser inga krafttag för förbättringar. Uppräkningar på någon procent av föregående budget, skor till personal (tack Tyresö kommun) eller 2,5 procents ökning för hemtjänsten i Huddinge är inte speciellt offensivt för att förbättra situationen inom äldreomsorgen.

Vi kräver fortfarande förbättringar.

 

Lennart Eriksson, sektionsordförande Kommunal Huddinge

Alexandra Eldstål, sektionsordförande Kommunal Sydost

Pyret Due Hedlund, sektionsordförande Kommunal Öst

Alexander Lövqvist Trapp, sektionsordförande Kommunal Botkyrka-Salem